DEBATT: Arbetskraftinvandringen måste styras upp

Vi socialdemokrater anser att det är orimligt att människor från världens alla hörn tas hit för att jobba för låga löner och dåliga villkor. Det ska råda ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Arbetskraftsinvandringen ska vara styrd till yrken där kompetensen saknas i Sverige. Det skriver den sörmländska s-ledamoten Inge Ståhlgren tillsammans med partisekreteraren Lena Rådström Baastad.

DEBATT: Vi socialdemokrater anser att det är orimligt att människor från världens alla hörn tas hit för att jobba för låga löner och dåliga villkor. Resultatet blir att vi utestänger människor i Sverige från att ta de jobben – med sämre integration till följd. Så kan vi inte ha det.

Corona-krisen har gjort det svårare för unga att komma in på arbetsmarknaden. Det innebär en särskild risk för unga som hamnat snett och riskerar att dras in i kriminalitet. Vi ser också att det tar alldeles för lång tid att få in nyanlända i arbete, vilket ökar segregationen och minskar framtidstron i utsatta områden.

Tidigare gjordes en prövning mot arbetsmarknaden när det gällde arbetskraftsinvandring. Om det redan fanns många arbetslösa exempelvis byggarbetare eller vårdbiträden som kunde ta jobbet blev det nej. Moderaterna tog bort både arbetsmarknadsprövningen och försörjningskravet för dem som ville ta hit anhöriga, och gav Sverige västvärldens mest oreglerade system för arbetskraftsinvandring.

De enda vinnarna på det system som M skapat är oseriösa företag som fuskar, utnyttjar och begår brott.

Tidigare gjordes en prövning mot arbetsmarknaden när det gällde arbetskraftsinvandring

Den okontrollerade arbetskraftsinvandringen bidrar också till finansieringen av organiserad brottslighet. Ett exempel är hur kriminella har kunnat starta assistansföretag utan att ens ha en brukare, lockat hit människor som betalat för att få anställningsintyg som assistenter och beviljats arbetstillstånd, och sedan tagit hit brukare som anhöriginvandrare till dessa.

Även om den S-ledda regeringen har stramat åt asylinvandringen så utgör arbetskraftsinvandringen fortfarande ett vidöppet kryphål.

det ska råda ordning och reda på svensk arbetsmarknad

För att få ordning på det vill S som parti bland annat:

*Återinföra den prövning mot arbetsmarknadens behov som M tog bort 2008.

*Arbetskraftsinvandringen ska vara styrd till yrken där kompetensen saknas i Sverige.

*Jobben med lägre krav på utbildning ska gå till dem som redan bor här och som behöver en egen inkomst.

Vi vill att det ska råda ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Minskad arbetskraftsinvandring skulle öka tryggheten både för svenska arbetare och i hela samhället.

Inge Ståhlgren (S), riksdagsledamot Oxelösund

Lena Rådström Baastad (S), partisekreterare

 

facebook Twitter Email