Regionpolitiker Socialdemokraterna Region Sörmland

Hur skapas den bästa nära vården? Svara på vår enkät!

Vi vill veta hur du ser på den nära vården i Sörmland och hur vi tillsammans kan utveckla den på bästa sätt.

Från vänster på bilden: Jacob Sandgren (regionråd), Camilla Holmgren (ordförande i Nämnden för bl.a. primärvård) och Monica Johansson (regionstyrelsens ordförande).

Med den här enkäten vill vi ta reda på hur du som medborgare uppfattar den hälso- och sjukvård som vi fått förtroendet att vara med och styra och direkt påverka. Enkäten fokuserar på det vi kallar ”den nära vården”. D.v.s. den vård som finns nära dig, en ibland kanske daglig kontakt som sker lokalt där du bor och verkar. Det kan exempelvis röra sig om besök på en vårdcentral, en distriktssköterskemottagning eller kanske en kontakt via internet eller telefon.

Vi är nyfikna på hur du anser att olika delar av den nära vården fungerar och om du har några särskilda idéer och synpunkter på hur vården kan utvecklas till det bättre.

Klicka här för att svara på enkäten

Tack för din medverkan!

Monica Johansson, regionstyrelsens ordförande
Region Sörmland

 

facebook Twitter Email