Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen är det högst beslutande organet i partidistriktet mellan distriktskongresserna och ansvarar för den löpande verksamheten och politiken.

Följ den här länken för kontaktuppgifter. 

Ordinarie ledamöter

Hans Ekström, ordförande, Eskilstuna (bilden)

Catharina Fredriksson, vice ordförande, Oxelösund

Fredrik Olovsson, Katrineholm

Johan Rocklind, Gnesta

Caroline Helmersson Olsson, Vingåker

Robert Skoglund, Vingåker

Monica Lindell Rylén, Strängnäs

Jimmy Jansson, Eskilstuna

Richard Mellberg, Nyköping

Annika Lundström, Trosa

Ann-Charlotte Munter, Flen

Terese Huru, facklig ledare, Eskilstuna

 

Roger Ljungren, kassör, försteombudsman

Tommi Lycke, sekreterare, valkretsombudsman

 

Ersättare

Sarita Hotti, Eskilstuna

Christina Södling, Nyköping

Ulrica Truedsson, Katrineholm

 

Adjungerade

Monica Johansson, Gruppledare och RSO Region Sörmland
Sofia Amloh,  S-kvinnor Sörmland
Michael Wallbom,  Tro & Solidaritet
HBT-s Sörmland representerade genom Robert Skoglund, Vingåker
Josefine Helleday,  S-studenter
Cornelius Marsico,  SSU distriktet

 

Verkställande utskott

Hans Ekström
Catharina Fredriksson
Fredrik Olovsson

Suppleanter VU

Johan Rocklind, Gnesta
Caroline Helmersson Olsson, Vingåker

facebook Twitter Email