Riksdagen

Sörmlands fyra riksdagsledamöter är:

Hans Ekström, Eskilstuna, Ordförande i konstitutionsutskottet, ordförande socialdemokraterna Sörmland
hans.ekstrom@riksdagen.se

  Caroline Helmersson Olsson, Vingåker, Utbildningsutskottet och ersättare i kulturutskottet
caroline.helmersson.olsson
@riksdagen.se

  Fredrik Olovsson, Katrineholm, Vice ordförande Finansutskottet
fredrik.olovsson@riksdagen.se


Följ gärna Sörmlands ledamöters blogg:

https://sormlandsbanken.wordpress.com/

facebook Twitter Email