28 miljoner till Sörmland för en mer tillgänglig vård

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL har kommit överens om en satsning på en mer tillgänglig primärvård samt en samordning av patienternas vårdinsatser. Det huvudsakliga syftet är att öka tillgängligheten samt stärka den personcentrerade vården.

–  De sörmländska patienterna ska känna sig trygga. Det här är ett välkommet tillskott till den nära vården som gör att vi kan erbjuda ännu bättre vård med än mer fokus på patienten, säger Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande.

Statsbidraget fördelas efter befolkningsstorlek och innebär cirka 28 miljoner kronor för Sörmland. De planerade insatserna har i många fall påbörjats tidigare år men fortsatt arbete återstår. Följande områden kommer statsbidraget användas till:

• Förbättring av tillgängligheten till primärvården

• En mer patientcentrerad vård genom samordning, kontinuitet och helhetssyn.

– Det är viktigt att vi fortsätter arbetet med en nära vård, med patienten i centrum för ett tryggare Sörmland där vi har goda förutsättningar att erbjuda en trygg och god hälsa. Dessa resurser skapar än bättre förutsättningar för det, säger Monica Johansson (S) landstingsstyrelsens ordförande.

Läs mer om satsningen: http://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/patientmiljard-for-snabb-vard/

facebook Twitter Email