DEBATT: Det går bra för svensk ekonomi. Den utvecklingen ska komma alla till del. Därför vill vi socialdemokrater höja pensionerna och samtidigt stärka välfärden i sjukvård, äldreomsorg och skola. I ett starkt samhälle ska människor vara trygga. Socialdemokraterna Fredrik Olovsson, ordförande i riksdagens Finansutskott och Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm har skrivit en debattartikel.

Debattartikeln publicerades i Katrineholms kuriren den 5 juni. Du hittar den här: https://www.kkuriren.se/debatt/hogre-pensioner-och-starkare-valfard/

Styrkan i svensk ekonomi ska komma alla till del

Styrkan i svensk ekonomi ska komma alla till del.

***********************

Det går bra för svensk ekonomi. Den utvecklingen ska komma alla till del. Därför vill vi socialdemokrater höja pensionerna och samtidigt stärka välfärden i sjukvård, äldreomsorg och skola. I ett starkt samhälle ska människor vara trygga.

Regeringen har vänt stora underskott till överskott. Till det kan läggas att arbetslösheten pressas tillbaka. Det ger utrymme för nya välfärdsreformer

Regeringen har vänt stora underskott till överskott. Till det kan läggas att arbetslösheten pressas tillbaka. Det ger utrymme för nya välfärdsreformer. Några av de viktigaste är de som rör pensionärerna och välfärden. Vi vill vi höja pensionerna med cirka 5 000 kronor om året efter skatt för alla dem som jobbat ett långt arbetsliv men ändå har en låg pension. Dessutom ska vi helt avskaffa den straffskatt som den borgerliga regeringen införde på pension och som vi hittills har reducerat i två steg.

Vi vill vi höja pensionerna med cirka 5 000 kronor om året efter skatt

Till det kommer investeringarna i välfärd. En bra sjukvård, skola och äldreomsorg är stommen i ett starkt samhälle. Välfärden i Katrineholm har fått stora i tillskott från regeringen under mandatperioden. Men antalet barn och äldre ökar rejält kommande år. Det måste mötas med ökade resurser. En borgerlig regering stödd på SD kommer i stället att sänka skatten för höginkomsttagare. Då väntar nedskärningar.

För Katrineholms del är det helt nödvändigt att regering och riksdag fortsätter prioritera välfärden. Precis som vi själva gör. Vi ska möta det demografiska skiftet med fler förskolor, två nya skolor och ett nytt äldreboende. Kullbergska sjukhuset görs samtidigt redo för ännu bättre sjukvård. Förutom att bygga lokalerna ska vi utbilda och anställa alla de hundratals undersköterskor, barnskötare, sjuksköterskor, lärare, förskollärare och andra yrkesgrupper som bär upp tryggheten för barn och äldre. Det kräver en tydlig prioritering där välfärden för de många får gå före skattesänkningar för de få. När målet är ett tryggare Sverige är vissa vägval givna.

Fredrik Olovsson (S), Ordförande i riksdagens finansutskott.

Göran Dahlström (S), Kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

facebook Twitter Email