Sörmländska s-ledamöter invalda till prestigeuppdrag

Idag fattades beslut i riksdagen om ledamöter i Krigsdelegationen och Riksbankens fullmäktige. De sörmländska s-ledamöterna Caroline Helmersson Olsson, Fredrik Olovsson och Hans Ekström valdes samtliga till prestigefyllda förtroendeuppdrag.

Hans Ekström, riksdagsledamot från Eskilstuna och socialdemokraterna Sörmlands ordförande, nyvaldes in i Krigsdelegationen.

”Det är självklart ett viktigt uppdrag men jag hoppas att det här uppdraget aldrig behöver utövas,” säger Ekström.

Även Fredrik Olovsson, riksdagsledamot Katrineholm, omvaldes och fick fortsatt förtroende i Krigsdelegationen.

Krigsdelegationen kan vid behov ersätta riksdagen om Sverige skulle vara i krig eller krigsfara. Vid fara för krig fattar Utrikesnämndens ledamöter tillsammans med statsministern beslut om att krigsdelegationen ska ersätta riksdagen. För ett beslut krävs att statsministern och sex av nämndens ledamöter röstar för det.

Det är självklart ett viktigt uppdrag men jag hoppas att det här uppdraget aldrig behöver utövas

Krigsdelegationen består av talmannen och 50 riksdagsledamöter. Ledamöterna väljs av riksdagen för varje mandatperiod. Ordförande är talmannen. Även ministrar som är lediga från uppdraget som riksdagsledamot kan sitta i krigsdelegationen.

Caroline Helmersson Olsson, riksdagsledamot från Vingåker, fick fortsatt förtroende i Riksbankens fullmäktige, och valdes till ordinarie ledamot.

Det är ett intressant och kompetenshöjande uppdrag

”Det är ett intressant och kompetenshöjande uppdrag som jag är tacksam att jag får fortsätta med. Riksdagens insyn i Riksbanken är väldigt angeläget,” kommenterar Helmersson Olsson.

Fullmäktige har till uppgift att löpande följa upp Riksbankens verksamhet och hur direktionsledamöterna sköter den. Riksbanksfullmäktige utser ledamöter i direktionen och beslutar om deras löne- och anställningsvillkor. Fullmäktige fastställer också Riksbankens arbetsordning samt beslutar om utformningen av sedlar och mynt. Dessutom lämnar de förslag till riksdagen och Riksrevisionen. Riksbankens Fullmäktige har elva ordinarie ledamöter samt elva suppleanter.

facebook Twitter Email