Socialdemokraterna Sörmland Monica

9,4 miljarder till vården genom uppdaterad kömiljard

Här i Sverige har vi fantastiskt bra vårdpersonal och globalt ligger vi högt upp i många sjukvårdsrankningar. Svensk vård håller absolut världsklass – det är fakta. Samtidigt tvivlar många människor på vården och är oroliga över om de kommer att få hjälp i rätt tid. Därför gör den socialdemokratiskt ledda regeringen en stor satsning för att skapa en mer tillgänglig vård - i hela landet.

Vi socialdemokrater tar människors oro på allvar och tar strid för en mer tillgänglig vård. Regeringen satsar nu totalt 9,4 miljarder för att stärka svensk hälso- och sjukvård. Det rör sig om en ny uppdaterad kömiljard, investeringar i vårdens medarbetare samt satsningar på en god och nära vård, på cancervård samt på ökad psykisk hälsa.

I den nya kömiljarden tar vi hänsyn till att olika delar av Sverige har olika förutsättningar. Den gamla kömiljarden drog alla regioner över en kam. Oavsett utgångsläge mättes landstingen mot samma mål. Det var mycket svårt för många landsting att få del av pengarna. Med vår uppdaterade modell ser vi till att varje landsting som kortar sina väntetider jämfört med föregående år får ta del av pengarna. Det ska alltid löna sig att korta vårdköerna.

När du behöver det som mest, då ska samhället finnas där. Du ska vara trygg med att Sveriges skickliga läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter finns där för dig. Med bland annat en ny, uppdaterad kömiljard investerar vi för en bra vård, i tid, utan långa köer. Vi tar kampen för en jämlik och tillgänglig vård i hela landet.

Så bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Sörmland

facebook Twitter Email