Mer resurser till ambulanssjukvården

Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd. Sverige är starkare när vi håller ihop. Den 27/2 presenterade statsminister Stefan Löfven (S) ytterligare en trygghetssatsning som innebär att vi ökar tillgängligheten av vård i hela landet. För att öka tryggheten i sjukvården vill socialdemokraterna förstärka ambulanssjukvården i hela landet. Därför investerar den socialdemokratiskt ledda regeringen en halv miljard kronor per år fram till 2022 för fler ambulanser – både på land och i luften.

Det kan ta för lång tid att komma till kvalificerad vård om man befinner sig på vissa platser i länet när olyckan är framme. Socialdemokraterna vill därför höja ambitionsnivån genom att bygga ut täckningen med ambulanshelikoptrar och stärka ambulansverksamheten. Den genomsnittliga responstiden vid så kallade prio 1-larm (uppdrag med högsta prioritet, med akuta som livshotande symptom) ska vara högst en kvart.

Totalt kommer Socialdemokraterna investera 250 miljoner kronor 2019 och därefter 500 miljoner kronor per år i ett permanent resurstillskott för att förstärka ambulanssjukvården.

Landstinget Sörmland får 81,6 miljoner kronor till välfärden från välfärdsmiljarderna, 106,9 miljoner kronor till att minska väntetiderna, 26 miljoner kronor till förlossningsvård, 2,1 miljoner kronor till extratjänster och övriga tillskott på 3,2 miljoner kronor. Förstärkningar som innebär mer personal i vården, större tillgänglighet och kortare väntetider för allvarligt sjuka.

Den som tror att det finns utrymme för skattesänkningar de närmaste åren har fel och kommer att montera ned välfärden och den svenska modellen som vi känner den. Vi väljer en annan väg. Vi väljer trygg vård i hela landet.

– Att allt fler får vård i rätt tid är viktigt för att medborgarna i Sörmland ska känna trygghet. Vi i Landstinget Sörmland är glada att kunna fortsätta uppfylla socialdemokratiska vallöften, säger Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande.

facebook Twitter Email