Vi vill se krafttag mot välfärdsbrotten

Fakturor för vård som aldrig utförs. Handel med receptbelagda läkemedel. Fusk och rena bedrägerier. Skattemedel ska gå till sjukvård – inte till organiserade välfärdsbrott. Därför har vi socialdemokrater föreslagit att Region Sörmland ska organisera sig för att ta krafttag mot just dessa.

Organiserad brottslighet har nästlat sig allt djupare in i välfärden och vården är inget undantag. Vi har sett exempel på kriminella som driver både privata tandläkarmottagningar och vårdcentraler i Sverige…

Läs mer

Debatt: Regionstyret riskerar rasera sjukvården på Kullbergska

Läget på Kullbergska sjukhuset är allvarligt. Läs debattartikel från Ulrica Truedsson, Ordförande i Socialdemokraterna Katrineholm och Johan Söderberg, Kommunstyrelsens ordförande Katrineholm som beskriver läget och oron för medarbetare och patienter på det lilla, men viktiga, sjukhuset.

Läget på Kullbergska sjukhuset är allvarligt. Medarbetare vittnar om outhärdliga arbetsförhållanden och chefer avsäger sig arbetsmiljöansvar. En kris kommer inte över en natt. Cheferna har varnat och vädjat om hjälp…

Läs mer

Region Sörmland är på väg mot en sjukvårdskris

Region Sörmlands ekonomiska situation är allvarlig. Med långt mer än en miljard i underskott riskeras den ekonomiska grunden för hela hälso- och sjukvården. Nu föreslår den styrande minoriteten att göra sig av med 700 medarbetare samtidigt som man behöver låna för att kunna betala ut löner i december. Vi står inför en sjukvårdskris.

Den sörmländska regionledningen, som består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vård för pengarna, står uppenbart handfallna. Varje månad ökar underskotten i regionens ekonomi utan att ledningen gjort någonting. Tillsammans med…

Läs mer
Anna Lindh, foto: Anna Lindhs minnesfond

Minnesstund för Anna Lindh, måndagen den 11 september

I år är det 20 år sedan Anna Lindh rycktes bort ifrån oss. Socialdemokraterna i Nyköping bjuder in allmänheten till en minnesstund för att hedra hennes gärningar.

På måndag den 11 september samlas vi kl. 18:00 på Stora torget. Här kommer vi att få lyssna till minnestal från Urban Granström, Sofia Amloh, Matilda Ernkrans och Fredrik Olovsson….

Läs mer
Personal på sjukhus

Regionens medarbetare ska ha rätt till arbetsskor

Region Sörmland är en stor arbetsgivare, med ett stort ansvar för arbetsmiljön för var och en av sina medarbetare. Personer som jobbar på våra sjukhus, inom primärvården och folktandvården står och går mycket i arbetet. De utsätts för belastningsbesvär samtidigt som det också finns risker i arbetsmiljön. Arbetsskor förebygger de här riskerna, bland annat genom att vara ergonomiska och stötdämpande. Det beskriver socialdemokraterna i sin motion som föreslår att tillsvidareanställd sjukhuspersonal och medarbetare i primärvård och folktandvård erbjuds fria arbetsskor.

– För oss socialdemokrater är det en självklarhet att en god arbetsmiljö inte ska vara beroende av den enskilda medarbetarens förmåga att bekosta bra, ergonomiska skor. Anställda inom hälso- och…

Läs mer

Region Sörmland behöver ge ett mer aktivt stöd till Ukraina

Rysslands krig i Ukraina har nu pågått i mer än ett år. Kriget har skapat enorm förstörelse och ett mycket stort lidande hos den ukrainska befolkningen. Socialdemokraterna i Region Sörmland motionerar nu för att regionen ska ta ett större ansvar och erbjuda hjälpmedel och medicinteknisk utrustning för att ge stöd till länder och områden som behöver akut hjälp.

”Jag som vuxit upp i fred och frihet har svårt att ens förstå det lidande som så många människor genomlider, och den uppoffring folket gör. Därför är det viktigt att…

Läs mer
Monica Johansson vid en tågstation

Ostlänken med tågstation vid Skavsta: en unik möjlighet för Stockholm- Mälarregionen

Ostlänken skapar en välbehövd regionförstoring genom den ökade kapaciteten för storregionalt resande. Så att människor ska kunna röra sig, näringslivet utvecklas och den gröna omställningen påskyndas. Den behövs också för vår beredskap. Precis som Stockholm Skavsta, som nyligen blev erkänd som en av landets 27 beredskapsflygplatser.

Transportinfrastruktur är av grundläggande betydelse för att stärka Sverige, för näringsliv och utveckling, för att möta omställningen som behöver ske samt för en stark beredskap i samhället. Regeringen beslutade innan…

Läs mer

Debatt: Regeringen sviker de unga som ska flytta

Monica Johansson (S) kritiserar regeringen och SD för svikna löften och slopandet av investeringsstödet. Vilket kommer leda till att färre bostäder byggs och att hyrorna blir högre. Bara här i Sörmland handlar det om cirka 1500 lägenheter och länet går miste om 60 miljoner i statligt stöd.

Så sent som i juni i år gav regeringspartierna och SD löfte om att investeringsstöd skulle ges till alla de som ansökt innan den 1 januari 2022. För att fler…

Läs mer
Monica Johansson vid en sjukhusentre

Vi står upp för den jämlika vården

Privata sjukvårdsförsäkringar riskerar att ge vissa patienter genvägar till att gå före i vårdköer in till privata vårdgivare. Vårdgivare som kan behandla sin kö utifrån mer lönsamma premisser än faktiska vårdbehov. Därför föreslog den tidigare regeringen nya regler för att stärka den offentliga kontrollen av privata aktörer inom vår hälso- och sjukvård. Ett förslag som den nya regeringen nyligen meddelat att de kommer att rösta ner.

Det var på uppdrag av den förra regeringen som det tillsattes en utredning för att se hur privata sjukvårdsförsäkringar eventuellt påverkar jämlikheten i vår hälso- och sjukvård. En jämlikhet som…

Läs mer

Regeringens helomvändning om reseavdraget – ett slag mot Sörmlands utveckling  

Låginkomsttagare, kvinnor, miljön och landsbygdskommuner blir de största förlorarna om den moderatledda regeringens förslag om återgång till det gamla systemet för reseavdrag går igenom. Det beskriver Monica Johansson (S) i sitt yttrande som igår gick från Region Sörmland med anledning av det förslag som nu varit på remiss.

I somras röstade riksdagen igenom ett reformerande reseavdrag som på ett inkluderande och färdmedelsneutralt sätt bedömdes bidra till en växande arbetsmarknad i Sörmland. Det nya reseavdraget skulle börja gälla 1…

Läs mer
facebook Twitter Email