Catharina Fredriksson invald i Kommuninvests föreningsstyrelse

Catharina Fredriksson (S), valdes på gårdagens föreningsstämma in i Kommuninvests föreningsstyrelse. Kommuninvest startade 1986 och är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder kommuner och landsting/regioner finansieringslösningar i form av lån och finansiell rådgivning.

Kommuninvest erbjuder sina medlemmar trygga och konkurrenskraftiga lån och saknar enskilt vinstsyfte. Kommuninvests ekonomiska förening utgör ägarorganisationen och är en frivillig medlemssamverkan öppen för samtliga Sveriges kommuner och landsting. Fredriksson valdes till suppleant i föreningsstyrelsen.

Kommuninvest spelar en stor och viktig roll för Sveriges utveckling

  – ”Det ska bli väldigt intressant och spännande att ta mig an uppgiften. Kommuninvest spelar en stor och viktig roll för Sveriges utveckling. Jag är hedrad över förtroendet,” säger Catharina Fredriksson.

https://kommuninvest.se

 

 

facebook Twitter Email