DEBATT: Är nära vård inte KD:s melodi?

Fyra kristdemokrater med partiledaren Ebba Busch Thor i spetsen ondgör sig över tillgängligheten i vården och överbeläggningar på landets sjukhus (EK, KK 23/10 & SN 28/10). Som regionråd är vi något förvånade att partiets gruppledare i Sörmland Marie-Louise Forslund Mustaniemi finns med bland skribenterna.

I Sörmland har vi kraftigt minskat överbeläggningarna. Våra sjukhus har inte de ”konstanta överbeläggningar” som Mustaniemi skriver om. Tvärtom ligger vi under rikssnittet. Större problematik med överbeläggningar finns i exempelvis Stockholm och Uppsala, regioner där KD är del av den politiska majoriteten.

KD efterfrågar också bättre tillgänglighet i primärvården. Det är precis här som den styrande majoriteten i Sörmland bestående av oss socialdemokrater, Vård för Pengarna och Centerpartiet satsar allra mest inför 2020. På medarbetarna, på utbildning och rekrytering, på digitalisering som effektiviserar och underlättar för både personal och patienter.
Vi tar hem 1177 – Telefonrådgivningen till Sörmland. Allt för att komma närmare medborgarna med lokal kompetens som finns här.

Ja, vårdproblemen går att lösa. Och ja, kraften och kompetens finns. Vi ser den dagligen hos 8000 medarbetare i regionen, och vi är på god väg i rekryteringen av ännu fler, eftersom medarbetarna trivs hos oss.

Vi är övertygade om att den bästa utvecklingen av vården kan ske när organisation och förtroendevalda står i nära dialog med medborgarna. Den största frågan ni lämnar oss med är: På vilket sätt blir det bättre för sörmlänningen om regionerna läggs ned?

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland
Jacob Sandgren (S), regionråd Region Sörmland

facebook Twitter Email