S-politiker i Sörmland om barn och ungas hälsa

DEBATT: Barn och unga i fokus för (S) i Sörmland

Svar till Rebecca Nordin Vainio och Joséphine Närholm, Moderat Skolungdom (SN 7 november).

I Region Sörmland väljer vi i den styrande majoriteten att fortsätta lägga resurser på barn och unga. 2021 satsar vi 10,5 miljoner på barn- och ungdomspsykiatri, barnhälsovård och barntandvård. Av dessa pengar går 3 direkt till BUP, 3 till våra samtalsmottagningar för barn och unga, och 2 till Barnhälsovården. Utöver detta intensifieras regionens arbete för att förebygga självmord.

Det här gör vi samtidigt som stora resurser krävs för ny krisberedskap, framflyttad vård och rehabilitering på grund av covid-19. Coronakrisen har inneburit mycket, men den får inte innebära att vi glömmer bort våra barn och unga.

BUP är viktigt och vi satsar på BUP. Men vi satsar också på våra samtalsmottagningar och på andra områden. Psykisk ohälsa hos unga ska förebyggas och fångas upp så tidigt som möjligt.

För oss är det glädjande att vår Barn- och ungdomsklinik är först i Sverige med att bli godkända enligt den nationella modellen Barnanpassad vård. Arbetet har redan visat hur mycket det betyder för barnen att vi inom vården lyssnar aktivt på deras behov.

För att nå alla unga som mår dåligt krävs nära samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vi socialdemokrater i Sörmland gick till val på detta och ett arbete är uppstartat mellan regionen och länets nio kommuner.

Vår inställning är att arbetet med barn och ungas hälsa är en helhet där alla delar i vårt samhälle måste fungera och samverka väl – därför jobbar vi för det!

 

Josefine Helleday, ledamot i SSU:s förbundsstyrelse

Stephanie Chramer (S), fullmäktigeledamot i Region Sörmland

Jacob Sandgren (S), regionråd i Region Sörmland

 

Publicerad i SN 2020-11-13

facebook Twitter Email