Debatt: Bekämpa arbetslivskriminaliteten

Arbetslivet ska präglas av schyssta villkor och sund konkurrens, det skriver den sörmländske s-ledamoten Caroline Helmersson Olsson på debattplats tillsammans med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. De beskriver också regeringens nya förslag på åtgärder för att bekämpa den utbredda arbetslivskriminaliteten i Sverige. Mycket bra har redan gjorts, men det behövs ännu fler kontroller.

Bekämpa arbetslivskriminaliteten

Snaran måste dras åt kring den kriminella verksamhet i arbetslivet som varje år kostar samhället både liv och stora summor pengar. I veckan presenterade regeringen ett antal förslag för att ytterligare komma längre i kampen mot den utbredda arbetslivskriminaliteten i Sverige. 30 miljoner ska gå till fler kontroller och för att öka samarbetet mellan myndigheter.

Det ska aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig konkurrensfördelar genom att inte följa regler och lagar

Det ska aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig konkurrensfördelar genom att inte följa regler och lagar. Därför fortsätter vi att agera med kraft mot oseriösa arbetsgivare som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen. I början av december i fjol genomfördes en tillsynsinsats där ett antal byggen inspekterades. Resultatet: nio personer utan arbetstillstånd avvisades direkt. Ett annat företag fick 400 000 kronor i sanktionsavgift på grund av bristande arbetsmiljö och ett bygge stoppades på grund av en anställd som jobbade på en avsats utan skyddsräcke. Det här är bara ett fåtal exempel av många.

Över 4000 kontroller har genomförts sen 2018. I fokus för kontrollerna har de mest riskutsatta branscherna varit; byggsektorn, skönhetsindustrin och restaurangbranschen. Endast under 2019 tvingade en av tio av de kontrollerade företagen att stänga hela eller delar av sin verksamhet på grund av de brister som hittats. Och över 10 miljoner kronor i sanktionsavgifter har identifierats. Vid kontrollerna fann myndigheterna bland annat illegal arbetskraft, människohandel, riskfyllda arbetsmiljöer, farliga och oskyddade arbetsmaskiner, bristande säkerhetsutrustning och bidragsbrott. Inget av det här hör hemma på svensk arbetsmarknad.

Arbetslivet ska präglas av schyssta villkor och sund konkurrens

Regeringen gör nödvändiga satsningar men du som konsument har en helt avgörande roll om vi ska kunna städa bort arbetslivskriminaliteten från svensk arbetsmarknad. Är det rimligt att det bara kostar 100 kr för en biltvätt? Varför tar nagelsallongen enbart kontanter? Är det för billigt för att kunna vara rätt och schysst? Välj då bort dessa varor och tjänster. För även om det känns bra för stunden att det är billigt så finns det en stor risk för att du är med och betalar för den organiserade brottsligheten i Sverige.

Arbetslivet ska präglas av schyssta villkor och sund konkurrens. Därför börjar vi det nya året med höjda ambitioner och med en påfylld verktygslåda för att få stopp på arbetslivskriminaliteten.

Caroline Helmersson Olsson (S), riksdagsledamot Vingåker

Eva Nordmark (S), Arbetsmarknadsminister

facebook Twitter Email