DEBATT: Beredskap och stabilitet – vår plan för Sörmlands bästa

Socialdemokraterna, Vård för Pengarna och Centerpartiet tar gemensamt ansvar för att fortsätta leda Region Sörmland i en ny tid.

När vi planerar perioden 2021-2023 gör vi det i en delvis ny värld, med helt andra förutsättningar än vi tidigare haft. Coronapandemin har drabbat Sörmland och regionens verksamheter hårt, och våra medarbetare har gjort ovärderliga insatser. De ekonomiska förutsättningarna för den kommande perioden är osäkra. Osäkerheten är också stor i fråga om hur pandemin kan komma att utvecklas och påverka våra invånare, medarbetare och verksamheter.

Samtidigt har Region Sörmland en i grunden god och stabil ekonomi. Vi har en regering med stödpartier som lyssnar på våra behov och tar merkostnader som uppstått på grund av krisen. Därför tvekar vi inte inför att fortsätta satsa på vår region.

Det handlar bland annat om att stärka vår beredskap för kommande kriser, utföra den vård som skjutits upp p.g.a. covid-19 och satsa på rehabilitering. Det fokusarbete vi tidigare inlett på en stärkt primär- och närvård, barnens hälsa och psykisk ohälsa ska fortsätta i oförminskad takt. Det ska också det arbetsmiljöarbete som pågår för att göra Region Sörmland till en ännu bättre arbetsplats, både för befintliga och nya medarbetare.

Hälso- och sjukvården är regionens huvuduppgift. Arbetet för en tillgänglig vård i utökad samverkan mellan primärvård och slutenvård, samt mellan regionen och våra kommuner, ska fortsätta utvecklas. Samtidigt är kollektivtrafiken och det regionala utvecklingsansvaret centrala delar av vårt uppdrag.

Målbilden av ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Sörmland kräver att vi bidrar i utvecklingen av länets infrastruktur, utbildning, arbetsmarknad och tillväxt. Den kräver också att vi tar vårt ansvar för klimatomställningen i nära samarbete med länsstyrelsen och kommunerna i länet.

Med utökad beredskap för nya kriser ska vi fortsätta på den väg vi stakat ut för ett långsiktigt hållbart Sörmland. Vår region har särskilda utmaningar, men vi har också särskilda styrkor och möjligheter. Något som illustrerats av allt det fantastiska arbete som gjorts under pandemin.

Med en effektiv och tillgänglig hälso- och sjukvård, en välplanerad kollektivtrafik, ett rikt kultur- och friluftsliv och en stark regional utveckling kommer vi ha de bästa förutsättningar att leva, verka och utvecklas i Sörmland.

Monica Johansson, Socialdemokraterna

Jonas Lindeberg, Vård för Pengarna

Mattias Claesson, Centerpartiet

facebook Twitter Email