Debatt: Det behövs mer vindkraft – nu!

Vindkraft är det kraftslag som har potential att snabbt ge oss mer el. Mot den bakgrunden är det absurt att Sverigedemokraterna och regeringen försämrat villkoren för vindkraften, skriver socialdemokraternas partiordförande Magdalena Andersson och energipolitiske talesperson Fredrik Olovsson.

Om inte Sveriges energiproduktion ökar under 20-talet så hotas svenska jobb och vi riskerar högre elpriser. Svensk industri är tydlig med att mer vindkraft behövs.

Men Sverigedemokraterna och regeringen har istället valt att försämra förutsättningarna för vindkraften. Det är skadligt för Sverige och därför lägger vi socialdemokrater fram en rad åtgärder för mer billig el.

Vi socialdemokrater vill att de nya jobben som klimatomställningen skapar ska hamna i Sverige. Därför genomförde vi i regeringsställning satsningar så att Sverige kunde hamna i ledarklungan.

Nu kan fossilfritt stål tillverkas i Sverige, vi bygger elbilar och nedlagda industrier blir batterifabriker. Det skapar tusentals jobb i hela landet. Men ska investeringarna fortsätta behövs mer elproduktion redan detta decennium.

Statsminister Ulf Kristersson (M) måste börja lyssna på svensk industri. Den ser inget realistiskt alternativ för att möta energibehoven under 20-talet som inte inkluderar mer vindkraft.

Nu när företagen ska fatta sina beslut om var investeringarna ska ske – då behöver de veta att vindkraften kommer byggas ut i närtid. Annars riskerar investeringarna och jobben att hamna i andra länder.

Annars riskerar investeringarna och jobben att hamna i andra länder

Sverige har goda förutsättningar. Från 2014 till 2021 har elproduktionen ökat med omkring 10 procent och exporten har fördubblats. Men nu bedöms behoven öka kraftigt redan under 20-talet. Vindkraft är då det kraftslag som har potential att snabbt ge oss mer el. Mot den bakgrunden är det absurt att Sverigedemokraterna och regeringen tvärtom försämrat villkoren för vindkraften.

Vi kräver nu att regeringen tänker om och förbättrar förutsättningarna för vindkraften. Vi ser en rad åtgärder som nu måste genomföras:

  1. Regeringen måste fatta beslut om de stora projekt av havsbaserad vindkraft som nu ligger på dess bord. Det kan handla om hela 60 TWh, vilket motsvarar omkring 40 procent av Sveriges elanvändning.
  2. Tiden för tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft behöver halveras mot i dag.
  3. De försämrade villkor som regeringen aviserat för den havsbaserade vindkraften behöver dras tillbaka.
  4. För att öka andelen beviljade tillstånd behöver kommunerna stärkta incitament som gör att fler vill bygga vindkraft. Utredningen Stärkta Incitament för utbyggd vindkraft (https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/04/dir.-202227/) måste slippa den tvångströja som regeringens nya direktiv innebär och ges möjlighet att hitta de effektivaste verktygen för att åstadkomma resultat.
  5. Den aviserade utbyggnaden av de gröna kreditgarantierna måste ges på lika villkor till alla nya investeringar i fossilfri elproduktion.
  6. Långsiktiga spelregler krävs för svensk energiproduktion.

Våra grannländer, exempelvis Danmark och Finland, satsar redan stort på vindkraften. Nu är det hög tid att den svenska regeringen kommer med i matchen. Annars riskerar svenska jobb förloras, investeringar gå om intet och Sverige hamna efter.

Nu är det hög tid att den svenska regeringen kommer med i matchen

Från Socialdemokraternas sida är vi beredda att arbeta för att Sverige ska klara den stora elektrifieringen, omställningen och nyindustrialiseringen. Vi hörsammar kraven från svensk industri och vi ser behoven här och nu.

Ulf Kristersson måste nu orka ta ansvar för Sveriges elproduktion under den här mandatperioden. Sverige har inte råd med fyra förlorade år.

Magdalena Andersson, 
Partiordförande Socialdemokraterna

Fredrik Olovsson
Energipolitisk talesperson Socialdemokraterna, riksdagsledamot Sörmland

facebook Twitter Email