Debatt: Det finns en plan för vårdcentralerna i Sörmland

Replik på ”Sörmland behöver en plan för vårdcentralerna” publicerad i Eskilstuna-Kuriren den 2/10 2020.

Världen har drabbats av en pandemi som har påverkat och fortfarande påverkar stora delar av vårt samhälle. Tittar man nationellt så har Sörmland varit hårt drabbat i alla delar av sjukvården. Vi i majoriteten (S, VfP och C) känner oss stolta över och trygga med hur våra vårdcentraler har hanterat pandemin, och hur arbetet fortgår framåt.

Under pandemin har nya arbetssätt utvecklats. Samarbetet mellan vårdcentralerna och hemsjukvården har stärkts, och utvecklingen av digitala tjänster har tagit fart. Man har sett stora fördelar med att arbetet med listningen av patienter på fast vårdkontakt var påbörjat innan pandemin. Detta eftersom det då varit lättare för läkaren att avgöra behovet av ett fysiskt besök, eller om det räcker att ringa upp patienten för att denne ska få så bra och säker vård som möjligt.

Antalet fysiska besök minskade tydligt under pandemin men antalet telefonsamtal och videobesök ökade. Det är svårt att avgöra hur stort det ökade vårdbehovet är efter Covid-19, men våra vårdcentraler är beredda på detta, inklusive ett ökat flöde när det gäller psykisk ohälsa och rehabilitering av patienter med sviter efter Covid-19.

Eskilstuna är en kommun där invånarantalet växer, och där Vårdcentralen Gallerian behövs för att erbjuda medborgarna en god tillgänglighet och en kvalitativ vård. Våra centrumnära vårdcentraler har ett gott samarbete där de bland annat samverkar för att få en jämnare fördelning av listade patienter.

Antalet listade patienter på Vårdcentralen Gallerian växer för varje vecka. Division primärvård har sedan i januari 2020 en handlingsplan för att få en budget i balans. Alla vårdcentraler bidrar med sin del. Varje månadsrapport visar att det går åt rätt håll. Så låt oss försäkra alla som undrar: Det finns en plan för vårdcentralerna.

Camilla Holmgren (S)
Ordförande i Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdal
Region Sörmland

Louise Wiklund (VfP) 
Vice ordförande i Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdal 
Region Sörmland

facebook Twitter Email