Debatt: en rättvis klimatomställning nödvändig

Hans Ekström, riksdagsledamot från Eskilstuna och ordförande för socialdemokraterna Sörmland, har figurerat på debattplats i länsmedia. Hans tar upp regeringens satsning på Industriklivet. Där 300 miljoner kronor årligen satsas för att stödja omställningen för svensk industri. Han skriver även om vikten av en rättvis klimatomställning, där de med störst förmåga också måste ta störst ansvar och nämner det spännande HYBRIT-projektet - som ska leda till världens första fossilfria ståltilverkning.

Debatt: ”Vår tids ödesfråga – människans påverkan på klimatet, blir än mer tydlig i sommartid. Förra sommaren blev de där behagliga sommartemperaturerna plötsligt lite för höga. Vattennivåerna sjönk, gräset gulnade och i juli kom de stora skogsbränderna igång. En farsot som vi förknippar med Medelhavet och Kalifornien blev plötsligt återigen svensk verklighet. Bara fyra år efter den stora skogsbranden i Västmanland.

det är ingen slump att de fem senaste åren är de fem varmaste åren som registrerats globalt

Man kan inte dra slutsatser om klimatet av väderläget ett enskilt år. Det kan vara en slump. Men det är ingen slump att de fem senaste åren är de fem varmaste åren som registrerats globalt. Det är heller ingen slump som gör att extrema väderfenomen ökar med ökande temperaturer. Det är också väl belagt att utsläpp av gaser som koldioxid och metan spär på den globala uppvärmningen.

Dagens ungdomar har insett det här. Inspirerade av Greta Thunberg och hennes klimatstrejk protesterar de världen över. De är vårt hopp. För ungdomarna tvingar fram förändring. Ansvaret för den förändringen ligger på oss politiker. En förändring som måste ta hänsyn till realiteter.

I slutänden är det inte att vi avstår från att flyga till Thailand när vintertemperaturerna börjar kännas här hemma som kommer rädda världen. Det krävs politiska beslut.

Vi socialdemokrater arbetar för en rättvis klimatomställning där de tyngsta bördorna ska bäras av dem med störst förmåga

Regeringen lanserade i 2018 års budget Industriklivet som innebär att 300 miljoner kronor per år satsas under perioden 2018–2040 för att stödja svensk industri i omställningen mot nollutsläpp av växthusgaser. Nu har det utvecklats för att också ge stöd till investeringar i teknik som kan leda till negativa utsläpp genom att avskilja, transportera samt geologiskt lagra växthusgaser som tagits ut ur atmosfären.

Jag följer med spänning SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls HYBRIT-projekt som när det blir verklighet kommer att leda till världens första fossilfria ståltillverkning. Vilket kommer göra stor miljöskillnad globalt, i Sverige, men också lokalt här i Sörmland.

Inom EU har vi fått till stånd förändringar och idag täcks närmare 45 procent av EU:s klimatutsläpp av utsläppshandeln. Det är en viktig framgång för klimatet, men det kan självklart bli ännu bättre.

Vi socialdemokrater arbetar för en rättvis klimatomställning där de tyngsta bördorna ska bäras av dem med störst förmåga. Tillsammans kan vi klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men det börjar bli bråttom och det är hög tid att också fler länder går från ord till handling.

Hans Ekström (S), riksdagsledamot och ordförande socialdemokraterna Sörmland

facebook Twitter Email