Debatt – jämlikhet

Fredrik Olovsson, ordförande för Socialdemokraterna i Sörmland har skrivit en debattartikel om vikten av ökad jämlikhet och minskade klyftor. Artikeln har under sommaren publicerats i flera av våra länstidningar.

Jämlikhet

Samhällen blir starkare om de håller ihop och när människor jobbar tillsammans. När sociala och ekonomiska klyftor växer, minskar också tilliten människor emellan. När arbetslöshet och sociala problem inte motverkas riskerar människor att vända sig bort från gemensamma lösningar. Istället tenderar man se till sitt upplevda snäva och kortsiktiga egenintresse, även när det i själva verket kostar dem välstånd och möjligheter.

Därför är det centralt att klyftorna i Sverige minskas igen. Vårt Sverige har varit världens mest jämlika land och kan förstås bli det igen. Det kräver dock andra vägval än de som lyfts fram av det nya högerblocket och av liberala partier. Välfärdens finansiering måste prioriteras allra högst. Marknadsstyrningen och vinstjakten i skolan och sjukvården behöver ge vika för människors behov och samhällets kontroll. Trygghetssystemen för yrkesverksamma måste restaureras, eftersom sjukdom och konjunkturer inte ska tillåtas slå sönder människors ekonomi. När man ska gå i pension ska den ekonomiska tryggheten säkras och den som jobbat ett långt arbetsliv behöver få en bättre pension än idag.

Vårt Sverige har varit världens mest jämlika land och kan förstås bli det igen. Det kräver dock andra vägval än de som lyfts fram av det nya högerblocket och av liberala partier

En central väg framåt för ökad jämlikhet går förstås genom att alla i yrkesverksam ålder som kan arbeta också kan få ett tryggt jobb med bra lön. De stora behov av arbetskraft som finns i Sverige kommande år måste matchas med utbildning, så att de som saknar jobb och unga som är på väg ut i arbetslivet, kan skaffa sig rätt kompetens. Men frågan om jobben används ibland av partier till höger som en ursäkt för att slippa fundera över de mer grundläggande oium kommer att bli eller vara 80 år eller äldre. Det skapar behov av äldreomsorg och sjukvård. Samtidigt har vi många barn och ungdomar i befolkningen ska få omsorg och utbildning.

Till stor del har vi planerat för att kunna ta hand om denna situation, detta demografiska skifte. Genom att ”samla i ladorna” i lättare demografiska tider finns utrymme att gå från överskott till balans i de offentliga finanserna. Men om det gemensamma åtagandet ska ökas kan även skatter behöva höjas. Då föredrar vi att göra det fördelningspolitiskt klokt. Då bör exempelvis grupper som har förmånliga särlösningar med lägre kapitalskatt och de som har mycket stora tillgångar vara beredda att bidra lite mer.

det är politikens uppgift är att se till att materiella och sociala skillnader inte växer till stora strukturella klyftor

Ska vi alla kunna färdas väl genom livet och bygga ett gemensamt Sverige behöver vi en stadig kurs för jämlikhet.  Det kommer alltid att finnas skillnader i ett samhälle, men det är politikens uppgift är att se till att materiella och sociala skillnader inte växer till stora strukturella klyftor. Makt, kapital och sociala förmåner ska inte koncentreras till några få, utan fördelas rättvist. Det ger oss en bättre fungerande ekonomi, ett bättre fungerande samhälle och ett starkare land.

Fredrik Olovsson, ordförande socialdemokraterna Sörmland

 

facebook Twitter Email