Debatt: kortare kredittider gynnar företag

Partidistriktets ordförande, riksdagsledamot Hans Ekström, har skrivit en debattartikel om att den motion om att korta kredittiderna som han skrivit tillsammans med några socialdemokratiska riksdagskollegor nu blir verklighet. Något som kommer att gynna tillväxten i små och medelstora svenska företag.

Debattartikeln ”Ett starkt Sverige byggs genom en aktiv näringspolitik” publicerades i Katrineholms kuriren på midsommarafton den 22 juni 2018.

Länk till artikeln: https://www.kkuriren.se/debatt/ett-starkt-sverige-byggs-genom-en-aktiv-naringspolitik/

***

Texten:

I mitt uppdrag som riksdagsledamot träffar jag många företag och jag har uppmärksammats om problemet med att stora företag allt för ofta använder alldeles för långa betaltider för levererade produkter. Istället för normen om 30 dagar förekommer betaltider på 60, 90 ibland 120 dagar. Underleverantörerna, små och medelstora företag, drabbas genom att de tvingas agera ”bank” till de stora företagen.

små och medelstora företag, drabbas genom att de tvingas agera ”bank” till de stora företagen

För att komma till rätta med problemet skrev jag och min riksdagskollega Peter Persson (S) en motion om att införa en nationell lagstiftning för att begränsa kredittiderna.

Glädjande har närings- och innovationsminister Mikael Damberg i dagarna levererat ett förslag om att korta betaltiderna. Förslaget innebär att små och medelstora företag ska få betalt inom 30 dagar. Stora företag, med fler än 500 anställda, ges en rapportskyldighet att informera om hur betaltiderna fungerar. Det här är viktiga steg som kommer att gynna små och medelstora företag. En utvärdering ska ske två år efter införandet.

små och medelstora företag ska få betalt inom 30 dagar

Under snart fyra år med en socialdemokratiskt ledd regering har mycket positivt hänt som gynnar företagens utveckling. Regeringens politik främjar exporten. Satsningar på infrastruktur och på utbildningar i bristyrken har lett till fler jobb och ökad tillväxt. Arbetet med att samordna näringspolitik för branscher har bland annat resulterat till framtagandet av en nationell livsmedelsstrategi och en strategi för industrin. Sverige är världens näst mest innovativa ekonomi enligt Bloombergs index och Forbes rankar vårt företagsklimat som världens bästa.

Sverige är världens näst mest innovativa ekonomi enligt Bloombergs index och Forbes rankar vårt företagsklimat som världens bästa

Idag har 300000 fler ett jobba att gå till mot 2014, varav 100000 arbetar inom välfärden. Fler i jobb innebär mer resurser till vår gemensamma välfärd. Samtidigt måste vi fortsätta arbetet med att korta etableringstiden och få ut ännu fler i arbete. Ordning och reda i statsfinanserna har gjort det möjligt att betala av på statsskulden – som nu per capita är på 1977 års låga nivå. Skolresultaten har vänt uppåt, dubbelt så många poliser utbildas idag mot 2014 och bostadsbyggandet har tagit fart.

Idag har 300000 fler ett jobba att gå till mot 2014

Vi måste utbilda ännu fler lärare, förskolelärare, sjuksköterskor och undersköterskor för att möta framtidens utmaningar. Svensk sjukvård håller mycket hög internationell klass men tillgängligheten måste stärkas. Vi prioriterar välfärdssatsningar framför skattesänkningar.

Vi prioriterar välfärdssatsningar framför skattesänkningar

Genom en aktiv näringspolitik för tillväxt och utveckling bygger vi Sverige starkare. Vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla den svenska modellen – inte avveckla den.

Skolresultaten har vänt uppåt, dubbelt så många poliser utbildas idag mot 2014 och bostadsbyggandet har tagit fart

Hans Ekström (S) riksdagsledamot Sörmland

 

 

facebook Twitter Email