DEBATT: Kraftsamling för Sörmland i en historisk tid

Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset. Under pandemin har sjukvården gått igenom sin svåraste påfrestning i modern tid. I Sörmland kan det knappast gått någon förbi att prövningen varit otroligt tuff och insatserna från vår sjukvårdspersonal exceptionella.

Den S-ledda regeringen har med stöd av C och L skjutit till stora resurser för att skydda liv, jobb och välfärd. Nu fortsätter insatserna, och ytterligare fyra miljarder tillförs regionerna. För Region Sörmland innebär det ett tillskott på ca 200 miljoner kronor för 2021. Av den summan är 115 miljoner medel avsatt för vård som blivit uppskjuten på grund av pandemin. Utöver detta är 108 miljoner aviserade för Region Sörmland sedan tidigare. Sammantaget är det här oerhört viktiga tillskott för att korta befintliga väntetider, och för att vi ska kunna hantera den covid-19 relaterade vård som uppstått.

Det är glädjande att den S-ledda regeringen och samarbetspartierna C och L ser våra behov och de historiska möjligheterna att stärka välfärden. Budskapet är tydligt: För att hela Sverige ska gå stärkt ur krisen krävs de historiska satsningar på sjukvården och äldreomsorgen som nu genomförs. Med hjälp av regeringens insatser kan vi skärpa vårt fokus i Region Sörmland ytterligare genom att ta hand om den uppskjutna vården samtidigt som vi rehabiliterar våra covid-19-patienter.

I Sörmland har vi under en längre tid pratat om de särskilda utmaningar vi har i vårt län, inte minst när det gäller att förbättra folkhälsan och skapa arbetstillfällen. Det här är områden vi arbetar intensivt med, men i ljuset av Corona-pandemin har det blivit tydligt att vi i vår region också har särskilda styrkor. Den kraftsamling och den samverkan som vi sett i Sörmland under den kris som varit är ingenting mindre än fantastisk. Exempelvis har vi i Sörmland trots pandemin genomfört fler operationer än vanligt i sommar. Samtidigt har vi lyckats ge i princip alla medarbetare den sommarsemester som de önskat. Vårdförbundet vittnar om en enorm gemenskap och god stämning bland sina medlemmar.

Nu måste vi alla – på alla tänkbara sätt, fortsätta anpassa oss till den pandemi som på intet sätt är över. Samtidigt ska vi ta oss en liten stund då och då för att glädjas åt den styrka, det engagemang och den sammanhållning vi tveklöst lever i och har omkring oss. Sörmland är fantastiskt och ska bli ännu bättre.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande

Jonas Lindeberg (VfP), regionråd

Mattias Claesson (C), regionråd

 

Publicerad i EK, KK och SN 2020-09-10

facebook Twitter Email