Debatt: Krisen är inte över – framtiden finns i ett tryggare Sörmland

Vårt län har drabbats hårt av den rådande pandemin. Våra medarbetare inom Region Sörmland har gjort ett ovärderligt arbete under den här svåra tiden, inte minst inom hälso- och sjukvården. Men den svåra tiden är ännu inte över. Hur den närmaste framtiden kommer att se ut hänger på oss alla. I Region Sörmland följer vi utvecklingen noga och är förberedda på de olika scenarion som kan tänkas uppstå när restriktionerna nu lättats upp, och vi börjar röra på oss mer i samhället.

Nu är det viktigt att du som har symptom för covid-19 testar dig för sjukdomen, och det kan du göra avgiftsfritt via 1177.se. Har du inte tillgång till internet och e-post kan du ringa till Region Sörmland på 0155-24 50 00. Inom kort går vi också vidare med antikroppstester för allmänheten. Att spåra viruset är viktigt för vår kunskapsinhämtning om sjukdomen och i arbetet med att förebygga nya utbrott.

Region Sörmland finns till för oss som bor och lever i länet. För oss socialdemokrater i regionen är det oerhört viktigt att fortsätta värna den välfärd vi har i Sörmland. Vi prioriterar en stark välfärd före skattesänkningar, besparingar och privatiseringar. För att säkra en robust och tillgänglig vård inför framtiden gör vi nu stora investeringar i våra sjukhus, och satsar på den nära vården genom att bland annat stärka vårdcentralerna.
För oss är också ordning och reda viktigt, både i hälso- och sjukvården och i vår ekonomi som helhet. Vi värnar också miljön, kulturen, utbildningen och lägger stor vikt vid att stötta vårt lokala näringsliv. Goda livsvillkor och en hållbar välfärd för alla sörmlänningar kräver både helhetssyn och långsiktighet.

Den rådande pandemin och krisen den fört med sig har visat att våra prioriteringar är viktigare än någonsin. Vi socialdemokrater står för ett STARKARE SAMHÄLLE och ett TRYGGARE SÖRMLAND – för alla invånare, oavsett bakgrund och inkomst.

Nu behöver vi alla njuta av sommaren i möjligaste mån och samtidigt stötta de som behöver hjälp eller sällskap, inte minst många äldre.

Men kom ihåg: Krisen är inte över. Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens samlade råd. Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk, och sök vård när du behöver det. Det är bara tillsammans och solidariskt vi kan klara av den här krisen.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande

Jacob Sandgren (S), regionråd

Camilla Holmgren (S), ordförande i nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdal

Åsa Kratz (S), Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

 

Läs mer om vår politik för ett tryggare Sörmland här

facebook Twitter Email