Regionpolitiker Socialdemokraterna Region Sörmland

DEBATT: Kvinnors hälsa och vård prioriterat i Sörmland

I samband med årets internationella kvinnodag vill vi socialdemokrater i Region Sörmland vara tydliga: Skillnaderna som fortfarande finns mellan kvinnors och mäns tillgång till och kvalitet på vård är oacceptabla.

Hälso- och sjukvården ska fortsätta utvecklas för att bli jämställd på riktigt.

Den vård som riktas specifikt till kvinnor ska fortsätta förbättras.

Sedan den 21 januari 2019 har Sverige en uttalat feministisk regering.
– Vi ska bygga ett samhälle där kön inte begränsar någon, sa statsminister Stefan Löfven då. Regeringen har sedan dess gjort en rad insatser för ökad jämställdhet på hälso- och sjukvårdsområdet.

Särskilda medel har avsatts för att främja kvinnors hälsa sedan 2015 och dessa har i Sörmland bland annat använts för avgiftsfri mammografi och cellprovtagning. Nationella riktlinjer för behandling av endometrios har också införts.

Nu satsar regeringen 1,5 miljarder för att ytterligare stärka kvinnors hälsa och förlossningsvården. Pengarna ska gå till vårt arbete med en sammanhållen vårdkedja – från graviditet till förlossning och eftervård, screening av livmoderhalscancer, och stärkt vård för personer utsatta för sexuellt våld eller könsstympning.

Regeringens satsningar rimmar väl med vårt utvecklingsarbete i Region Sörmland:

  • Om- och nybyggnationer på våra sjukhus, där moderna förlossnings- och kvinnoavdelningar med trygga och effektiva vårdflöden är prioriterade.
  • Satsningen på familjecentraler. Genom familjecentralerna kan vi följa en familj från graviditet, till förlossningen och framåt.
  • Införandet av vårdprogram för att tidigare upptäcka livmoderhalscancer samt process för tidig upptäckt av benskörhet.
  • Utvecklingen av en jämställd sjukskrivningsprocess. Bemötande, bedömning, vård och behandling ska bygga på patientens symptom och faktiska behov – inte på föreställningar om kvinnligt och manligt.
  • Sedan i januari 2019 har vi ett Kompetenscentrum mot våld i nära relationer för medarbetare i vården. Här finns spetskompetens för att samordna insatser och sprida kunskap och rutiner kring våldsutsatthet.
  • Arbetet med att stötta kvinnojourer, brottsofferjourer och stärka personalens kompetens i HBTQ-frågor fortsätter. Detsamma gäller kompetensutvecklingen för att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Vi socialdemokrater kommer enträget att fortsätta arbeta för kvinnors hälsa och för en jämställd vård. För oss är det avgörande i arbetet för ett starkt, jämlikt och hållbart samhälle.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, Region Sörmland

Jacob Sandgren (S), regionråd, Region Sörmland

Camilla Holmgren (S), ordförande i Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan, Region Sörmland

Publicerad i SN 2021-03-06

facebook Twitter Email