Debatt: Mälardalens universitet betyder mycket för regionen

"Äntligen är allt klart. Mälardalens högskola blir Mälardalens universitet 1 januari 2022", skriver fyra ledande sörmländska socialdemokrater i en debattartikel. Universitetsstatusen och leveransen av det socialdemokratiska vallöftet från 2018 klubbades igenom riksdagen förra veckan. Beslutet innebär att forskningsanslagen nästa år höjs med 132 miljoner kronor, till totalt 283 miljoner.

Skribenterna är övertygade om att beslutet kommer att innebära mer forskning, ökad tillväxt, ökat företagande och ett starkare näringsliv i Eskilstuna och i regionen.

– Det känns fantastiskt att universitetet är i hamn efter 30 års kamp. Vi är många som kämpat hårt och strategiskt för att det här en dag skulle bli verklighet. Det här gynnar inte bara Eskilstuna utan hela regionen och är bra för Sverige, säger en glad Hans Ekström (S), riksdagsledamot från Eskilstuna. Tidigare var han kommunstyrelseordförande i Eskilstuna i 16 år.

Tillsammans med socialdemokraterna Monica Johansson, Jimmy Jansson och Caroline Helmersson Olsson har Hans skrivit denna debattartikel:

Debatt: Mälardalens universitet betyder mycket för regionen

Äntligen är allt klart. Mälardalens högskola blir Mälardalens universitet 1 januari 2022. Tidigare i december fattade regeringen det formella beslutet och i veckan klubbades beslutet igenom i riksdagen. Universitetsstatusen är något som vi socialdemokrater i årtionden kämpat hårt för och det var även ett socialdemokratiskt vallöfte 2018.

Det är vår övertygelse att det här kommer att betyda investeringar och leda till mer forskning, ökad tillväxt, ökat företagande och ett starkare näringsliv i Eskilstuna och regionen. Det kommer även att höja statusen och attraktionskraften på skolan – både bland elever, medarbetare och samarbetspartners. Ett nytt universitet här i Mälardalen är en viktig framtidssatsning som stärker den högre utbildningen och forskningen i hela Sverige.

Den största skillnaden är de ökade forskningsanslagen som ges tack vare universitetsstatusen. Mälardalens universitet får nästa år 283 miljoner i anslag, en höjning på hela 132 miljoner

Den största skillnaden är de ökade forskningsanslagen som ges tack vare universitetsstatusen. Mälardalens universitet får nästa år 283 miljoner i anslag, en höjning på hela 132 miljoner i jämförelse med vad högskolan fick i år. Det är pengar som kommer att göra stor skillnad.

Redan i dag har högskolan en framstående position bland landets högskolor och är erkänt duktig på att samverka med exempelvis näringsliv och offentlig sektor. Högskolan är stark på forskningssidan och duktig på att även attrahera externa forskningsmedel.

Redan i dag har högskolan en framstående position bland landets högskolor och är erkänt duktig på att samverka med exempelvis näringsliv och offentlig sektor

Det är den högskola som har flest doktorander och flest examenstillstånd på forskarnivå. Den har flest elever av alla högskolor och utbildar inom flera samhällsviktiga områden. Här utbildas exempelvis sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, lärare och socionomer. Det finns även en rad olika tekniska utbildningar, bland andra energi, byggnadsteknik, nätverksteknik, AI och robotik. Ekonomi och design är andra utbildningar, men det finns många fler.

socialdemokratiskt vallöfte 2018

Som universitet ges nu generella rättigheter att utfärda examen på forskarnivå. Enligt lärosätet kommer universitetsstatusen innebära närmare 350 nya medarbetare de närmaste åren. Genom Mälardalens universitet går vi in i en ny era för vår region. Det kommer inte att synas direkt, men det kommer att avgöra vår framtid på ett mycket positivt sätt. Det visar all erfarenhet. Politik gör skillnad och det spelar roll vilka som styr. Vi tycker att väljarna förtjänar veta att Sverigedemokraterna i sitt egna budgetförslag i riksdagen inte hade med pengar till satsningen på att göra Mälardalens högskola till universitet. Deras budgetförslag hade försämrat Eskilstuna och regionens framtida möjligheter.

Mälardalens universitet förtjänar den nya statusen. På 20 år har Sveriges befolkning vuxit. I dag finns det cirka 250 000 fler personer som är under 17 år jämfört med år 2000. Självklart behöver vi då bygga ut våra lärosäten för att möta framtidens behov.

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland

Hans Ekström (S), riksdagsledamot Eskilstuna

Caroline Helmersson Olsson (S), sörmländsk riksdagsledamot, utbildningsutskottet

 

Campus Eskilstuna, utomhusbild. Fotograf: Jonas Bilberg.
facebook Twitter Email