Debatt: Mälardalens Universitet

Mälardalens Högskola blir Mälardalens Universitet. Det står klart efter att riksdagen under gårdagen röstade igenom regeringens forskningsproposition. Mälardalens Universitet kommer att få väsentligt större forskningsanslag av staten, det handlar om ytterligare 130 miljoner kronor. Regionstyrelsens ordförande Monica Johansson skriver om detta idag, tillsammans med våra socialdemokratiska riksdagsledamöter. De poängterar vilken stor betydelse beslutet kommer att få för oss människor och företagen här i Sörmland.

De socialdemokratiska skribenterna ifrågasätter även Sverigedemokraternas beslut, eftersom SD valde att reservera sig mot beslutet. Kristdemokraterna reserverade sig också. Den sörmländska riksdagsledamot Pia Steensland (KD) var mycket tydlig kring detta då hon var uppe i talarstolen under gårdagens riksdagsdebatt och talade emot att Mälardalen skulle få universitetsstatus. Längst ner i det här inlägget finner du en länk till hela riksdagsdebatten, om du vill lyssna själv.

Debattartikeln har publicerats idag, både i Eskilstuna Kuriren och Katrineholms Kuriren. 

Debattartikel: Mälardalens Universitet

Igår fattade Sveriges riksdag äntligen beslutet att Mälardalens Högskola – MDH -nästa år blir Mälardalens Universitet. Vi är både stolta, glada och tacksamma över beslutet. Vi är många som har drivit universitetsfrågan länge.

Ett universitet kommer inverka positivt på kompetensförsörjningen, jobben, tillväxten och innovationsförmågan för Sörmland och Mälardalsregionen, ja faktiskt för hela vårt land.

Redan idag är MDH Sveriges största högskola – och Sveriges största utbildare av sjuksköterskor. På MDH bedrivs forskning inom alla utbildningsområden. Forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående. Högskolan har ett nära samarbete med offentlig sektor, industri och svenskt näringsliv och har också ett gott samarbete med forskningsfinansiärer.

Universitetsstatusen innebär mer fördelaktiga ekonomiska förutsättningar att bedriva högkvalitativ utbildning och forskning. Forskningsverksamheten kommer utökas väsentligt

Universitetsstatusen innebär mer fördelaktiga ekonomiska förutsättningar att bedriva högkvalitativ utbildning och forskning. Forskningsverksamheten kommer utökas väsentligt.

Vi är många som har drivit universitetsfrågan. Från politiskt håll, men även aktörer inom näringsliv och offentlig sektor. Ett universitet kommer inverka positivt på stora viktiga industrikoncerner som ABB, Volvo och Bombardier. Det stärker regionens och Sveriges konkurrenskraft.

Det gör det också möjligt för MDH att även fortsatt vara Sverigeledande på att utbilda vårdpersonal. Något som gynnar kompetensförsörjningen i Region Sörmland och våra nio kommuner. Det bidrar till att lösa framtidens personalförsörjning inom vården. En sektor med stora personalbehov. Närheten till utbildningsplatsen är betydelsefull, särskilt för dem som utbildar sig senare i livet.

Sverigedemokraternas ställningstagande i universitetsfrågan förvånar oss. SD reserverade sig mot beslutet och skriver bland annat följande, citat: ”Vi står inte bakom regeringens avsikt att utnämna Mälardalens högskola till universitet. Vi menar att det har gått inflation i att utnämna högskolor till universitet och att grunderna för sådana beslut inte alltid är tydliga”, slut citat.

Vad menar egentligen SD? Det vore intressant att få ett svar från de sörmländska SD-ledamöterna Adam Marttinen och Roger Richtoff. Menar Sverigedemokraterna verkligen att Sveriges största högskola inte förtjänar universitetsstatus? Varför blundar Marttinen och Richtoff för näringslivets och offentlig sektors behov och önskemål? Varför vill inte SD att MDH ska stärka, utveckla och öka sin forskning, vilket nu görs möjligt genom ökade forskningsanslag? Inser inte SD att ett Universitet innebär förbättrade möjligheter för vårt län? Vilka grunder är otydliga?

Vi socialdemokrater vill att Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Grattis Mälardalens Universitet, nu blir ni en ännu viktigare samhällsbyggande aktör att räkna med.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Sörmland

Hans Ekström (S), riksdagsledamot Eskilstuna

Caroline Helmersson Olsson (S), riksdagsledamot Vingåker

Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte med låga löner och dåliga arbetsvillkor

Några röster om beslutet att göra MDH till universitet:

”Det känns lite overkligt att vi äntligen är framme vid denna dag. Efter många års hårt slit från så många av oss så är vi äntligen där. Ett universitet kommer att påverka jobben, företagandet, forskningen investeringar, satsningar och utvecklingen i stort i positiv riktning, var så säkra”, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

Det är en stor dag för Eskilstuna och Västerås och våra regioner. Mälardalens Universitet kommer att stärka hela Sveriges internationella konkurrenskraft. Framförallt innebär det här att Mälardalens Universitet får mer medel för att bedriva forskning, vilket kommer stärka näringslivet och våra industrier. Det tryggar jobben. Jag hoppas dessutom att ingen sörmländsk väljare missade att både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna inte vill ha Mälardalens Universitet, jag undrar vad arbetarna på Volvo CE tycker om det”, säger Hans Ekström.

Det här ger sörmlänningarna ännu bättre möjligheter att utbilda sig i hemlänet. Jag är övertygad om att hela Sörmland stärks av att vi nu blir en region med ett eget universitet. Det är en mycket viktig utbildare av sjuksköterskor”, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland.

Här kan du se riksdagsledamot Hans Ekströms inlägg i debatten innan beslutet fattades att göra MDH till Mälardalens Universitet: https://www.youtube.com/watch?v=2_E9mnMciEE

Länk till hela riksdagsdebatten: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/forskning-frihet-framtid–kunskap-och_H801UbU16

 

 

Hans Ekström (S), riksdagsledamot Eskilstuna.
facebook Twitter Email