Debatt: Man ska kunna resa med bättre klimatsamvete

Ansvaret för klimatomställningen ska inte vältras över på enskilda individer. Istället måste politiken gå före och ta ansvar. Därför presenterar vi nu förslag för hur vi Socialdemokrater vill driva på för enklare och grönare resor inom EU.

(Publicerad i Eskilstuna-Kuriren 201-04-01)

Klimathotet är en av vår tids stora ödesfrågor. Frågan är inte OM vi måste ställa om, utan HUR. Det är bra att människor går före och tar egna initiativ för att leva mer klimatsmart men det kommer inte att räcka – ansvaret för klimatomställningen ska inte vältras över på enskilda individer. Klimatutmaningen kräver gemensamma lösningar på EU-nivå.

Med en framtidsinriktad socialdemokratisk klimatpolitik blir det enklare och billigare att göra rätt. Därför presenterar vi nu ett antal förslag för hur vi inom ramen för Europasamarbetet vill driva på för enklare och grönare resor inom Europa. Man ska kunna resa med bättre klimatsamvete.

Vi Socialdemokrater vill göra det enklare att köpa tågbiljetter för resor i Europa. Tågföretag och operatörer måste tillgängliggöra information om resor och avgångar på ett användarvänligt sätt. Det skulle möjliggöra till exempel plattformar där resenärer kan boka resor även över landsgränser. Det ska också vara tryggt att åka tåg genom Europa. Du ska inte behöva oroa dig för att bli lämnad i sticket på en perrong när du är ute och reser med familjen. Därför vill vi stärka konsumentskyddet för tågresenärer.

Samtidigt vill vi ta tillvara på den klimatpotential som finns i att skapa bättre förutsättningar för ett hållbarare flyg. Det handlar bland annat om att öka andelen hållbart framställda förnybara bränslen. Den som förorenar ska betala – det ökar drivkrafterna till omställning. Då är det orimligt att flyget endast betalar 15 procent av sina utsläpp. Medan vi Socialdemokrater driver på för skärpta krav för de som står för utsläppen försöker Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna bromsa arbetet.

Det går att tackla klimathotet – om vi tar gemensamt ansvar. Med rättvis fördelning och tro på teknikens möjligheter kan vi göra den nödvändiga klimatomställningen. Vi måste förmå att fatta de tuffa men nödvändiga beslut som krävs. Det kräver att samhället är starkt och att politiken tar ett större ansvar. Ett steg på vägen är att skicka politiker som vill ta klimatansvar till Bryssel.

Heléne Fritzon (S)
Kandidat i valet till Europaparlamentet

Jytte Guteland (S)
Kandidat i valet till Europaparlamentet

Abdulahi Hassan (S)
Sörmländsk kandidat till Europaparlamentet

facebook Twitter Email