Debatt: M:s kulturpolitik fortsätter att lysa med sin frånvaro

Det är inte lätt att förstå den politiska viljan och inriktningen när moderata skribenter menar att ”Fri entré-reformen är orättvis” (Eskilstuna-Kuriren & Katrineholms-Kuriren 20/7). Finstorp och Osman deklarerar att de från början varit emot den reform som inneburit fri entré till våra statliga museer. Frågan är vad de varit FÖR istället? På vilket sätt har M agerat för att skapa en mer rättvis tillgång till kultur och folkbildning? Sanningen är ju att partiets intresse för dessa områden är, i bästa fall, svalt.

Visst stämmer det att de flesta statliga museer geografiskt sett finns i Stockholm, det är trots allt vår huvudstad. Med 2,4 miljoner invånare i länet, och med 15,2 miljoner gästnätter på hotell och vandrarhem är det förstås också den folktätaste regionen i landet.
Något som Finstorp och Osman i sammanhanget undviker är att de inhemska gästnätterna i Stockholm har ökat från 6,3 miljoner till nästan 10 miljoner på tio år.
Så även om den fria entrén på museerna sannolikt gynnar också den utländska turismen till Sverige, är det alltså i huvudsak svenskar som gästar Stockholm, och som kan ta del av de för landet gemensamma samlingar och utställningar som finns där. (Det inhemska besöksantalet lär dessutom vara betydligt större om även nätter hos släkt och vänner räknades in.)

Med sitt fokus på Stockholm glömmer Finstorp och Osman också att nämna de statliga museer som faktiskt finns på andra orter. Är Moderna Muséet i Malmö, Marinmuseet i Karlskrona och Världskulturmuseet i Göteborg så obetydliga? Av allt att döma vill M att de nuvarande 90 miljonerna i reformen ska räcka till alla museer i hela Sverige, dessutom då oavsett driftsform. Det är intressant att de lyfter fram både närings- och föreningslivet, driftsformer som redan idag har möjlighet att få stöd av olika slag, ibland av både kommun, region och stat.

För oss socialdemokrater är just rättvisa alltid ett huvudkriterium. Därför är det viktigt för oss att även våra regionala museer, som det vi själva råder över här i Sörmland, också har fri entré. Tyvärr har M:s politiska intresse för Sörmlands museum varit, i bästa fall, svalt. Störst fokus har partiet lagt på att kritisera det nya museet på olika sätt.

Nej, det lyser igenom alltför väl; kultur är och har aldrig varit M:s melodi. Och den rättvisa som Finstorp och Osman i sin artikel säger sig arbeta för återstår för dem att på något sätt gestalta i verkligheten. I vår strävan efter folkbildning och kultur till alla driver vi under tiden frågan om fri entré till landets alla regionala museer vidare.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande

Åsa Kratz (S), ordf i Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

 

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren & Katrineholms-Kuriren 23 juli 2020

Läs fler av våra aktuella debattartiklar här

facebook Twitter Email