Debatt: Nya majoriteten – Nu börjar vi leverera

När vi tidigare i höstas presenterade vår gemensamma politiska plattform hade vi tre budskap; En effektivare politisk organisation, en effektivare administration och en hållbar budget för hälso- och sjukvården. Nu är budgeten antagen i styrelse och fullmäktige så när vi tillträder som politisk majoritet den första januari börjar vi uppfylla våra löften direkt:

1. En effektivare politisk organisation. Under 2019 och 2020 sparas 6,5 miljoner på den politiska organisationen. I detta ligger bland annat 2,5 miljoner på nedläggningen av våra bolag Landstingservice, D-data och Vita Huset, minskade arvoden och färre politiska sekreterare vilket sparar ytterligare 2,6 miljoner samt att vi tar bort beredningar och utskott under styrelsen vilket sparar en miljon.

2. En effektivare administration. I budgeten finns en initial besparing på 15 miljoner inom den centrala administrationen där även anställningsstopp införs från första januari. Vi genomlyser nu landstingets administration i syfte att ytterligare kraftigt effektivisera verksamheten.

3. Hållbara budgetar för hälso- och sjukvården. Vi tillför över en halv miljard till hälso- och sjukvården och vi kommer fortsättningsvis att budgetera läkemedelskostnader utifrån den faktiska kostnaden och inte som tidigare utifrån en alltför låg prisutveckling. Vår primärvård får också uppräknad ersättning för befolkningstillväxt vilket de inte tidigare fått.

Givetvis finns det även andra satsningar i vår första gemensamma budget men vi känner oss mycket nöjda med att redan nu nå resultat på de tre budskap vi hade i vår gemensamma plattform. Med regionfullmäktiges och regionstyrelsens budget för 2019 är grunden lagd för det fortsatta arbetet med att öka tillgängligheten, minska väntetider och beroendet av hyrpersonal samt komma tillrätta med de problem med överbeläggningar vi har. Vi säger att grunden är lagd men självklart återstår mycket arbete, detta är endast första steget på vägen. Trots rekordsatsningen på över en halv miljard ser vi att det kommer krävas ett fortsatt effektiviserings- och prioriteringsarbete i hälso- och sjukvården och arbetet med att utveckla den nära vården måste fortsätta. Andra prioriterade områden är arbetet med kompetensförsörjning, arbetet med att vara en bra arbetsgivare och digitaliseringen av vården.

Vårt samarbete har under hösten utvecklats positivt och vi är övertygade om att vi tillsammans har bra förutsättningar att bygga vidare på allt det positiva i regionens hälso- och sjukvård och komma tillrätta med de utmaningar som finns.

Monica Johansson (S)
Jonas Lindeberg (VFP)
Mattias Claesson (C)

 

Debattartikel införd i bl.a. Södermanlands Nyheter 2019-01-03

facebook Twitter Email