Debatt – Nya poliser till Sörmland

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna och Fredrik Olovsson, sörmländsk riksdagsledamot och ordförande i Finansutskottet skriver på debattplats om kampen mot kriminaliteten. Stora satsningar på Polismyndigheten och fler poliser, en rad straffskärpningar, skärpt vittnesskydd, mer pengar till Tull och övrigt rättsväsende i kombination med brottsförebyggande arbete kommer att pressa tillbaka brottslighet och kriminalitet. Målsättningen är 10.000 fler polisanställda redan till 2024. Läs debattartikel här: ”Nya poliser till Sörmland”.

”Alla har rätt att känna sig trygga i Sverige. Därför genomför vi nu en omfattande utbyggnad av Polisen i Sverige. Dessutom har en mängd straffskärpningar genomförts och fler är på väg fram. Tillsammans med åtgärder som stoppar nyrekryteringen till gängen ska brottslighet och kriminalitet pressas tillbaka.

Den senaste tiden har vi sett skjutningar och sprängdåd kopplade till gängkriminalitet. Det görs upp på öppen gata, ibland med dödlig utgång. Ofta är offer och förövare väldigt unga. Människor skräms till tystnad och vågar inte vittna. Den här utvecklingen är oacceptabel! Men vi ska vända den.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen genomför en mycket stor polissatsning. Polisen får 7,3 miljarder, mer resurser än de själva önskat. Vi vill ha 10 000 fler polisanställda till 2024 och vi är på god väg att lägga grunden som gör det möjligt Rekordmånga studenter har sökt – och blivit antagna till Polishögskolan. Det är mycket positivt. Redan i början av november började 515 nya polisaspiranter sin tjänstgöring runtom i landet. För oss i Sörmland innebär det 19 nya poliser.

Nyligen presenterade regeringen även ett 34-punktsprogram med kraftfulla åtgärder för att knäcka gängkriminalitet. Polisen får fler verktyg som till exempel möjlighet till hemlig dataavläsning och det ska bli enklare att göra husrannsakan i samband med skjutningar.

ett 34-punktsprogram med kraftfulla åtgärder för att knäcka gängkriminalitet

Rekryteringen till gängen ska stoppas med många olika åtgärder, som sociala insatser, en mer jämlik skola och fritidsaktiviteter som är tillgänglig för alla.

Vi har genomdrivit ett 30-tal straffskärpningar, till exempel höjt straffen för narkotikabrott, våldsbrott och grovt vapenbrott. Den som idag påträffas med ett vapen på stan riskerar att inte få komma hem på två år eftersom det ger automatisk häktning. Tidigare kunde man tas med vapen och släppas ut samma eftermiddag. Vi satsar också på mer kameraövervakning på brottsutsatta platser, vilket har visat sig vara effektivt. Det hjälper samtidigt polisen i brottsutredningar.

Vittnen ska också våga berätta. Idag skräms många till tystnad – och polisens arbete försvåras. Därför vill vi utreda hur man kan stärka stödet till vittnen och hur deras trygghet kan öka. Utredningen ska även se över straffet för mened – samt möjligheten att införa kronvittnen.

Vi satsar också på brottsförebyggande arbete

Vi tar brottsligheten, de skador den skapar och den oro som följer på mycket stort allvar. Därför satsar vi på polisen – och tar krafttag mot gängkriminalitet och skjutningar. Vi satsar också på brottsförebyggande arbete. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Fredrik Olovsson (S), riksdagsledamot Sörmland, ordförande Finansutskottet

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna” 

34-punktsprogrammet – ”Regeringens åtgärder mot gängkriminalitet” finner du i den här länken: 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/atgarder-mot-gangkriminalitet-och-annan-organiserad-brottslighet/34-punktsprogrammet-regeringens-atgarder-mot-gangkriminaliteten/

 

 

facebook Twitter Email