Debatt: Regeringen sviker de unga som ska flytta

Monica Johansson (S) kritiserar regeringen och SD för svikna löften och slopandet av investeringsstödet. Vilket kommer leda till att färre bostäder byggs och att hyrorna blir högre. Bara här i Sörmland handlar det om cirka 1500 lägenheter och länet går miste om 60 miljoner i statligt stöd.

Så sent som i juni i år gav regeringspartierna och SD löfte om att investeringsstöd skulle ges till alla de som ansökt innan den 1 januari 2022. För att fler hyres- och studentbostäder ska kunna byggas och hyras ut till en rimlig kostnad.

Men precis som så många andra löften från regeringspartierna och SD blev det en helomvändning efter valet. Man har nu aviserat att man kommer att avveckla investeringsstödet i förtid.

Totalt är det omkring 1 500 bostäder i Sörmland. Det motsvarar ca 60 miljoner kronor som staten skulle bidragit med, men som nu istället kommer att bekostas av sörmlänningar genom höga hyror. Om byggnationerna ens kommer att bli av.

I praktiken innebär det att ännu fler unga inte kommer att ha råd att flytta hemifrån. Att inte kunna flytta till en ny ort, kanske Eskilstuna, för att läsa vid universitetet. Att familjer inte kan flytta till större bostad i takt med att de växer, och att det blir svårare att flytta för att ta ett nytt, spännande jobb.

För, i en tid där allting blir dyrare och hushållens marginaler krymper, väljer regeringen att gå fram med förslag som ökar hyrorna – istället för att minska dem. Klyftorna ökar och möjligheterna minskar för de som har knappast marginaler.

ett hot mot Sörmlands näringsliv och utveckling

Ett minskat bostadsbyggande är dessutom ett hot mot Sörmlands näringsliv och utveckling. För hur ska företagen kunna säkra sin kompetensförsörjning om människor inte kan flytta dit jobben finns? Och hur ska vi som region motivera för företag att etablera sig i våra kommuner om det inte finns rimliga möjligheter för medarbetarna att också etablera sig här?

Hyresrätter med rimliga hyror är alltså en förutsättning för såväl individers som samhällets utveckling och möjlighet att blomstra. Och investeringsstödet behövs mer nu än någonsin. Vi behöver möta den lågkonjunktur vi står i och satsa på utvecklingen av Sverige. Och vi behöver stärka den svenska konkurrenskraften, inte minst här i Sörmland.

Hyresrätter med rimliga hyror är alltså en förutsättning för såväl individers som samhällets utveckling och möjlighet att blomstra

Men regeringen, de satsar på skattesänkningar för dem som har det allra bäst. För de som har möjlighet att köpa en bostad för studier på annan ort, eller unnar sig en övernattningslägenhet i staden där det nya spännande jobbet finns.

Vi socialdemokrater, vi kommer att stå på oss. Vi vill satsa på Sverige och bibehålla det överenskomna investeringsstödet för de välbehövda hyres- och studentbostäderna. Så att fler ska kunna växa och utveckla sina egna liv. 

Monica Johansson (S), Regionråd i opposition

facebook Twitter Email