DEBATT: Region Sörmland satsar på hälsofrämjande insatser

Representanterna för Frisk Mat och Dietisterna Riksförbund lyfter ett viktigt ämne. Maten vi äter är avgörande för vår hälsa och för vilka sjukdomar vi riskerar att utveckla. Många av de vanligaste sjukdomarna är också kopplade till hur vi lever och hur mycket vi rör på oss.

Replik på ”Sörmland bör servera hälsofrämjande måltider i vården” (EK 18/5).

I Sörmland är vi först i Sverige med måltidskonceptet ”Fleximat” på våra sjukhus, där patienten själv kan välja vad och när hen vill äta. Målet är att bidra till snabbare återhämtning och tillfrisknande. Konceptet utgår ifrån Livsmedelsverkets måltidsmodell för sjukhus, och sker i nära samarbete mellan vår måltidsenhet och hälso- och sjukledningen. Kring konceptet finns också en forskningsstudie vid Umeå Universitet. Fleximaten är införd på Nyköpings lasarett och driftsätts i höst på Kullbergska i Katrineholm. Nästa år införs den på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.’

Minst lika viktig som maten på våra sjukhus är vårt långsiktiga arbete för hälsosamma levnadsvanor. Region Sörmland erbjuder dig som fyller 40, 50 eller 60 år att kostnadsfritt delta i Sörmlands hälsoprogram. Syftet är att förbättra hälsan och förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Vid hälsosamtalet går ni igenom din hälsoprofil utifrån prov- och enkätsvar och tittar på sambandet mellan din hälsa och dina levnadsvanor.

Inför framtiden är det avgörande att fokusera mer på barnens hälsa. Coronapandemin tros ge negativa konsekvenser på hälsan hos sörmländska barn. För att möta behov och sätta in åtgärder kommer vi nu att ta fram en handlingsplan baserad på barnhälsovårdens årsrapport.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande

Jonas Lindeberg (VfP), regionråd

Mattias Claesson (C), regionråd

 

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren 2021-05-31

facebook Twitter Email