Debatt: Så vill vi stärka pendlingen

Nya tåg, nya spår och bättre parkeringsmöjligheter. Våra gemensamma insatser från staten, regionen och kommunen ska förbättra tågpendlingen för katrineholmarna. Klimatsmart pendling är en central del i ett socialdemokratiskt samhällsbygge.

Många Katrineholmsbor pendlar redan till jobbet med tåg. Vi menar att rörlighet har kommit för att stanna. Som en växande kommun med ett bra geografiskt läge vill vi göra det möjligt för fler att pendla till jobb och studier. Med tågpendling vill vi vidga arbetsmarknaden för kommuninvånarna samtidigt som företag och andra arbetsgivare kan få tillgång till arbetskraft och kompetens från ett större område. Därför jobbar vi tillsammans på olika nivåer för att stärka pendlingsmöjligheterna.

För att förbättra den klimatsmarta tågpendlingen har vi tagit en hel del viktiga beslut och kommer att genomföra ännu fler. Genom att öka den statliga budgeten för infrastruktur tar vi krafttag mot det eftersatta underhållet vidtar åtgärder för att öka kapaciteten. Åtskilliga insatser har de senaste somrarna vidtagits i Stockholm, spår och växlar byts ut mellan Katrineholm-Norrköping och Katrineholm-Eskilstuna. De kommande åren vill vi att arbetet ska fortsätta med fler förbigångsspår och nya kontaktledningar på västra stambanan. Gemensamt för detta är att insatserna leder till ökad kapacitet och förbättrad punktlighet.

Nya tåg är en annan viktig insats som regionen fattat beslut om och som nu successivt införs. Komforten blir högre när de nya dubbeldäckartågen införs på såväl Sörmlandspilen till Stockholm och på Uven till Eskilstuna/Västerås och Norrköping/Linköping.
Varje tåg består av fyra dubbeldäckade vagnar och har en plats för 333 sittande passagerare. Komforten är högre än i dag med ljuddämpande och halkfria mattor, luftkonditionering och wifi. Alla platser har individuella läslampor och dubbla eluttag. För den som vill ta med cykel kommer det att vara möjligt.

Även vid Katrineholms C görs gör vi insatser för att underlätta för tågpendlingen. Vi har satt igång ett bygge av ett nytt parkeringshus på norra sidan om järnvägen för att garantera tillräckligt antal parkeringsplatser för pendlare som behöver ta bilen till stationen. På norr vill vi även bygga ett nytt cykelgarage i anslutning till P-huset. Tillsammans med regionen kommer kommunen att jobba aktivt med att säkra tillräcklig trafik på tider som är viktiga för Katrineholm. Tillsammans tänker vi fortsätta för Katrineholmarnas bästa oavsett på vilken politisk nivå vi verkar.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm

Monica Johansson (S)
Ordförande i styrelsen för Region Sörmland

Fredrik Olovsson (S)
Riksdagsledamot och ordförande i Finansutskottet

facebook Twitter Email