DEBATT: Samarbete ska göra oss till friskaste länet

När vi i den nya politiska majoriteten i Region Sörmland ser tillbaka på det första halvåret tillsammans är det inte utan viss stolthet. En tidigare oprövad koalition bestående av Socialdemokraterna, Vård för pengarna och Centerpartiet var inte en självklarhet för alla från början. Men samarbetet har fallit väl ut. En halv miljard mer till hälso- och sjukvården, bantad administration och en ny regional utvecklingsstrategi är några av resultaten.

Flera av Region Sörmlands verksamheter är mitt i ett intensivt utvecklingsarbete. Vi är ledande inom vissa områden men behöver bli bättre inom andra. Då krävs en tydlig riktning och en effektiv organisation. Vi i den politiska majoriteten är överens: Från dag ett har vi haft ett givande och framåtsyftande samarbete. Hälso- och sjukvården är fortsatt regionens huvuduppgift. Några exempel på hittills i år genomförd politik för en ännu bättre vård:

  • En halv miljard mer till hälso- och sjukvården. Kraftsamling kring förebyggande och hälsofrämjande arbete. Personcentrerad vård, utbyggd primärvård, patienter med komplexa behov och stärkt närvård är andra prioriterade områden.
  • Införandet av tak för antal listade patienter per läkare på våra vårdcentraler. Varje läkare får mer tid för varje patient. Bättre för patienten, och bättre arbetsmiljö för våra anställda. Vi är först i landet med att inkludera samtliga av våra egna vårdcentraler.
  • Skärpta marknadsföringsregler för vårdföretag. Även digital vård ska vara styrd av behov och inte säljas in med aggressiv marknadsföring eller skrämseltaktiker. Vi är först i landet med beslut om skärpta regler. Andra regioner väntas följa efter.
  • Stärkt arbete mot självmord. Vårt långsiktiga mål är att ingen ska begå självmord eller skadas allvarligt till följd av självmordsförsök. Nu tar vi fram en nollvision för suicid.
  • Ny dialysmottagning i Katrineholm. Mottagningen på Kullbergska sjukhuset är ytterligare en satsning för att skapa jämlik vård med hög tillgänglighet för alla i Sörmland.

 

Ett av många andra viktiga områden är vårt regionala utvecklingsarbete som finns samlat i Sörmlandsstrategin. Strategin fastslogs i mars och genomförandet utgår i likhet med regionens Hållbarhetsprogram från de globala målen i Agenda 2030. I sammanhanget kan vi nämna kollektivtrafiken, där trafikbeställningar nu gjorts som innebär både helt nya tåg och fler avgångar för sörmlänningarna redan i höst.

Vårt sikte är inställt på ett fortsatt effektivt majoritetssamarbete. Med hopp om god samtals- och samarbetsvilja från den politiska oppositionen tar vi raska steg vidare på vägen mot Sveriges friskaste län 2025.

Monica Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande
Jonas Lindeberg (VfP), Regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård
Mattias Claesson (C), Regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafik

// Publicerad i Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren 2019-07-17 //

facebook Twitter Email