Debatt – Skyddsombuden räddar liv – SD vill avskaffa de regionala

Onsdag den 27 oktober är det skyddsombudens dag. En dag som är till för att uppmärksamma deras livsviktiga arbete lite extra. Två av våra riksdagsledamöter, Caroline Helmersson Olsson och Sofia Amloh har skrivit en debattartikel. De skriver bland annat: ”Skyddsombuden bidrar i allra högsta grad till att vi har säkrare och tryggare arbetsplatser. I sin roll ska de uppmärksamma eventuella arbetsmiljörisker och brister så att de kan åtgärdas – före olyckan är framme”. De passar även på att ge SD en känga. SD vill ersätta de regionala skyddsombuden med statliga arbetsmiljörådgivare. Ett förslag som sågas av de båda riksdagsledamöterna, som båda har en facklig bakgrund. De menar att SD:s förslag skulle leda till färre kontroller och sämre lokal förankring.

– Det är en SD-attack på hela fackföreningsrörelsen. En attack på den Svenska Modellen och arbetarnas egna organisationer. Fackens uppgift är att tillvarata och driva arbetarnas intressen, SD:s förslag rubbar balansen mellan parterna och försvagar svensk fackföreningsrörelse, säger Caroline Helmersson Olsson. Caroline är även förtroendevald facklig ledare i Socialdemokraterna Sörmland.

Skyddsombuden räddar liv!

Läs hela debattinlägget:

Skyddsombuden räddar liv – SD vill avskaffa de regionala  

Skyddsombuden bidrar i allra högsta grad till att vi har säkrare och tryggare arbetsplatser. I sin roll ska de uppmärksamma eventuella arbetsmiljörisker och brister så att de kan åtgärdas – före olyckan är framme. Skyddsombuden räddar liv!

Den 27 oktober firar vi ”Skyddsombudens dag”. Dels för att uppmärksamma dem men också för att hylla alla skyddsombud och deras viktiga uppdrag.

Veckan efter samlas vi socialdemokrater till kongress i Göteborg. Inför den föreslår partistyrelsen att skyddsombudens befogenheter, reella anställningstrygghet och kompetensutveckling ska stärkas. Skyddsombuden behöver även bättre verktyg för att jobba med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Självklart ska ingen bli sjuk, skada sig eller dö på grund av sitt arbete. Trots det har så många som 27 personer mist livet på jobbet, hittills i år.

Tre av dem har dessutom fått extra mycket uppmärksamhet eftersom de var poliser i tjänst. Därför är nollvisionen mot dödsolyckor och dödsfall till följd av arbetet så viktig. Att vidga den visionen till att även omfatta dödsfall på grund av jobbet är också angeläget ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är fler män som dör i fysiska arbetsolyckor men fler kvinnor som dör till följd av arbetsrelaterad stress. En tredjedel av de drygt fem miljoner som jobbar i Sverige har dessutom upplevt någon form av besvär till följd av arbetet.

Därför är skyddsombudens uppdrag viktiga för att öka säkerheten och minska riskerna på våra arbetsplatser. Skyddsombudens uppdrag är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka den, både när det gäller trivsel och fysiska risker men också se till att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Frågor om stress, arbetsbelastning, inflytande över arbetsmiljön och bemanning är också sådant som behöver ses över. De regionala skyddsombuden spelar en viktig roll både för att stötta de lokala skyddsombuden men också för de arbetsplatser som saknar kollektivavtal. Det gäller många småföretag, inom exempelvis välfärden.

Vi är säkra på att det fackliga inflytandet över skyddsombuden tjänar svenska arbetare väl. Det är tydligt att SD valt sida och inte längre sätter arbetarna främst, genom att SD vill försämra maktbalansen för arbetarnas fackliga organisationer

Medan vi Socialdemokrater vill utöka de regionala skyddsombudens befogenheter vill SD helt avskaffa dem. SD :s förslag att ersätta de regionala skyddsombuden med arbetsmiljörådgivare skulle leda till färre kontroller och sämre lokal förankring. SD vill också ta bort fackets företräde till att utse lokala skyddsombud. Vi socialdemokrater anser istället att det är fackets roll, eftersom facket är arbetarnas egen organisation och finns för att tillvarata och driva deras intressen. Vi är säkra på att det fackliga inflytandet över skyddsombuden tjänar svenska arbetare väl. Det är tydligt att SD valt sida och inte längre sätter arbetarna främst, genom att SD vill försämra maktbalansen för arbetarnas fackliga organisationer.

Tillsammans kan vi se till att färre blir sjuka, skadar sig eller dör av eller på jobbet.

Caroline Helmersson Olsson (S), riksdagsledamot och facklig ledare Socialdemokraterna Sörmland, medlem i Kommunal

Sofia Amloh (S), riksdagsledamot, medlem i IF Metall

 

facebook Twitter Email