Monica Johansson (S) Region Sörmland

DEBATT: Sörmland långt framme i vaccinationsprocessen

Thomas Byström, regionchef i Företagarna skriver i SN (17/2) att vaccinationsprocessen måste bli tydligare. Jag förstår att processen kan upplevas som otydlig med tanke på alla de förvirrande politiska utspel som görs kring vaccinationerna nationellt.

Så här ser det ut i Sörmland:

Regionen var tidigt ute för att planera tillsammans med kommunerna och att skapa en tydlig process kring vilka som ska få vaccinet i vilken ordning, samt hur det ska ges. I Sörmland har vi använt över 92 procent av det vaccin vi har blivit tilldelade. Vi är därmed bland de främsta i landet och längst fram av alla när det gäller andel färdigvaccinerade.

Efterfrågan på vaccin är stor i hela världen. Självklart påverkades vaccinationstakten här när exempelvis Pfizer tillfälligt ställde om sin produktion. Det som är verkligt problematiskt är att vissa regioner – faktiskt de som mest högljutt menar att staten inte levererar vaccin – inte själva använder det vaccin som de har fått. Stockholm har i skrivande stund bara använt 64 procent och Västra Götaland och Skåne är till och med ännu sämre.

Det är bra att Företagarna vill bidra till vaccinationstakten i Sörmland. På regionens hemsida uppdateras planen löpande. Vi är klara med särskilda boenden och målgruppen +90 år. Vaccination för personer som är födda 1956 och tidigare startar i mars och beräknas pågå mars-maj. Planering för kommande faser pågår och allt beror på tillgången till vaccin.

Kanske kan Företagarna hjälpa till att påverka ledningen i de regioner som behöver snabba på vaccinationstakten? Det är förstås viktigt främst för att rädda liv, men också för företagandet i hela Sverige.

Monica Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande Region Sörmland

facebook Twitter Email