Debatt: Trygghet kräver starkt samhälle

Fredrik Olovsson, distriktsordförande för Socialdemokraterna Sörmland, har skrivit ett debattinlägg om hur resurserna till välfärden ökat och hur den socialdemokratiskt ledda regeringen arbetar för att bygga Sverige starkare. Artikeln har publicerats i några av länets tidningar, missade du den, kan du läsa den här.

Debatt: Trygghet kräver starkt samhälle

De senaste åren har vi jobbat hårt för att bygga Sverige starkare. Resurserna till välfärden har ökat och mer än 100 000 fler har anställts. Polisen växer kraftigt, försvaret rustas och stora insatser görs för att stärka infrastrukturen och bygga ut utbildningssystemet.

Vi ser tydliga avtryck av detta även här i Sörmland. Regionens sjukhus byggs ut. Länets kommuner bygger nya äldreboenden, trygghetsboenden, skolor och förskolor. Ett nytt polishus i Eskilstuna kan symbolisera den växande poliskåren i länet. Mälardalens Universitet visar på investeringarna i forskning och utbildning. Nya spår, växlar och tåg på länets järnvägar vittnar om de ökade investeringarna i viktig infrastruktur.

Politiken bygger på insikten om att ett samhälle som ska vara starkt och skydda oss i svåra tider måste byggas robust till vardags. Välfärden blir allt för svag i kris om man skär ner på den i goda tider, för att man då vill få råd att sänka skatter. Avregleras och privatiseras samhällsviktiga verksamheter står vi utan kraft när behoven av styrka är som störst. En politik som försvagar det vi förfogar över tillsammans utsätter landet och medborgarna för stora risker.

Politiken bygger på insikten om att ett samhälle som ska vara starkt och skydda oss i svåra tider måste byggas robust till vardags

Den stora utmaningen för Sverige kommande tio år är det demografiska skiftet. Antalet personer över 80 år kommer öka mycket kraftigt. Samtidigt växer gruppen av barn och ungdomar. Det innebär att stora resurser behöver styras till äldreomsorg och sjukvård, men också till skolan och utbildningssystemet. De insatser vi hittills genomfört är en bottenplatta för det som väntar men mer kommer att behövas.

Ytterst ska välfärden betalas av människors arbete och de skatter som genereras till det gemensamma. Fler i arbete kommer nu inte ensamt att räcka till för att garantera alla tillräcklig välfärd. Det behövs även effektiviseringar i den gemensamma välfärden, framförallt är det nödvändigt att de privata vinstuttagen ur välfärden minimeras. Dagens marknadssystem dränerar välfärden på pengar. Marknadsstyrningen leder dessutom till kostsam byråkrati. Välfärden kommer därutöver definitivt behöva prioriteras framför skattesänkningar. Det borde vara enkla val.

stora resurser behöver styras till äldreomsorg och sjukvård, men också till skolan och utbildningssystemet

Det senaste året har visat behovet av det gemensamma och av ett mer robust samhälle. När vaccinet nu tänder hoppet om att vi snart kan sätta ny fart på Sverige är det till bygget av ett starkare samhälle som farten och kraften ska användas. Så skapar vi en robust trygghet för alla medborgare, i såväl goda som sämre tider.

Fredrik Olovsson, ordförande för Socialdemokraterna i Sörmland

 

facebook Twitter Email