Debatt: Regionen arbetar långsiktigt med utbildning för jobb

Tack för debattinlägget ”Vi måste kraftsamla för att fler unga ska få jobb” publicerad i SN 10/6. Problembeskrivningen är relevant och vi behöver fler lösningar. Men inte bara snabba och enkla sådana, vi behöver också tänka långsiktighet och robusthet.
Att utbildningar leder till jobb har regionens kompetensberedning identifierat som ett prioriterat område att arbeta med. En kedja av insatser inom flera områden krävs för att få resultat. Samverkan är avgörande för att komma framåt. Det vi behöver arbeta vidare med nu är att: identifiera hur vi ska samverka för att få till verkstad, och motivera alla involverade parter att vilja vara delaktiga.Region Sörmland arbetar aktivt tillsammans med såväl offentliga som privata samarbetspartners för att etablera effektiva branschforum inom flera branscher, där utbildningsanordnare och branschfolk kan mötas för dialog om näringslivets behov. Det är viktigt att bygga långsiktigt hållbara strukturer, där rätt aktörer kan göra skillnad. Om vi lyckas med denna samverkan får vi en unik plattform som kan leda till att ännu fler får en anställning.

I detta läge, mitt i en pandemi med svåröversiktliga konsekvenser, är det än viktigare att sträva vidare mot utbildningar som leder till arbete. Då är arbetsplatsförankring a och o, samtidigt som vi måste förstå att det är svårt för arbetsgivarna i det ansträngda läge de befinner sig. Genom breda uppgörelser, långsiktiga mål och samverkan skapar vi förutsättningar för att arbetslösa och deras familjer kan känna tillförsikt inför framtiden, samtidigt som företagens behov av arbetskraft tillgodoses. 

Jacob Sandgren (S), ordförande i Region Sörmlands kompetensberedning

Publicerad i Södermanlands Nyheter 2020-06-25

facebook Twitter Email