Debatt: Vi stärker tryggheten för dig som arbetar

Arbetslinjen står inte i motsats till trygghet för löntagare. Den sörmländska riksdagsledamoten Caroline Helmersson Olsson har skrivit en debattartikel tillsammans med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. De beskriver hur den socialdemokratiskt ledda regeringen stärker tryggheten för dig som jobbar. De genomförda förstärkningarna av arbetslöshetsförsäkringen - A-kassan - förlängs och gäller till 2022. Under Corona har 240 000 nya medlemmar sökt sig till A-kassan.
Riksdagsledamot Caroline Helmersson Olsson

Artikeln har bland annat publicerats i Katrineholms kuriren, länk till artikeln hittar du här: https://kkuriren.se/asikter/debatt/artikel/vi-starker-tryggheten-for-dig-som-arbetar/8j8m211l

Debattartikel: Vi stärker tryggheten för dig som arbetar

Coronapandemin har orsakat den värsta krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Vår linje är glasklar: vi ska jobba oss ur krisen. Men om du blir arbetslös ska du ha en ekonomisk trygghet medan du söker nytt jobb. Nu förlänger vi förstärkningarna av arbetslöshetsförsäkringen – a-kassan – till 2022 för att ge trygghet till Sveriges löntagare i en svår tid.

Pandemin har visat hur viktigt det är med en stark a-kassa. Man ska kunna betala hyran medan man söker nytt jobb. Man ska kunna köpa nya fotbollsskor till barnen. Hela tillvaron för familjen ska inte slitas upp. Sveriges löntagare ska inte behöva bli fattiga på grund av ett virus.

A-kassan håller dessutom köpkraften uppe i en kris. Den är även viktig för Sveriges omställningsförmåga när jobben förändras på grund av ny teknik och den gröna omställningen. A-kassan ger trygghet i förändring.

Coronapandemin har orsakat den värsta krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Vår linje är glasklar: vi ska jobba oss ur krisen. Men om du blir arbetslös ska du ha en ekonomisk trygghet medan du söker nytt jobb

Därför har regeringen förstärkt a-kassan under corona. Ersättningarna har höjts och villkoren förändrats så att fler deltids- och timanställda omfattas. Vi införde en a-kassa för fler med högre ersättning helt enkelt.

A-kassan har varit en prioriterad fråga för oss socialdemokrater under budgetförhandlingarna. Nu förlänger vi den förstärkta a-kassan till 2022.

Förra gången Sverige befann sig i kris hade a-kassan kraftigt försvagats. Det första Moderaterna gjorde när de kom till makten 2006 var att chockhöja avgifterna och försämra villkoren. Nästan en halv miljon medlemmar lämnade a-kassan. När finanskrisen slog till 2008 stod många utan inkomsttrygghet när de blev av med jobbet.

arbetslinjen står inte i motsats till trygghet för löntagare

Vi gör tvärtom. Vi förstärker och reparerar a-kassan. Under corona har a-kassorna ökat med 240 000 medlemmar. Det gör skillnad vem som har makten under en kris.

Låt oss vara tydliga: arbete lägger grunden för vår välfärd. Jobben står alltid i centrum för oss socialdemokrater. Så även i denna budget där vi genomför historiskt stora satsningar som beräknas skapa 75 000 jobb under 2021.

Men arbetslinjen står inte i motsats till trygghet för löntagare. De går hand i hand. Vi är stolta över att förlänga en a-kassa för fler med högre ersättning. Det gör skillnad för hur vi tar oss igenom denna kris.

Eva Nordmark (S), arbetsmarknadsminister och Caroline Helmersson Olsson, riksdagsledamot Vingåker och facklig ledare socialdemokraterna Sörmland

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
facebook Twitter Email