Debatt – Vi tar ansvar för Sverige

Regionråd Jacob Sandgren har skrivit en debattartikel om den socialdemokratiska regeringens viktiga satsningar på klimatet, välfärden och om åtgärder för att bryta segregationen.

Läs hela debattartikeln här:

Vi tar ansvar för Sverige

Vårt land styrs nu av Sveriges första kvinnliga statsminister. Magdalena Andersson leder en socialdemokratisk regering med en stark S-budget som grund. Det högerkonservativa blockets justeringar är visserligen riktigt usla, men det handlar bara om runt 10 miljarder ur en total budget på knappt 1 200 miljarder. Kvar är viktiga satsningar på klimatet, välfärden och åtgärder för att bryta segregationen. Socialdemokratisk politik som tar Sverige framåt.

all socialdemokratisk politik i vår budget blir verklighet

Det handlar bland annat om:

Att bryta segregationen och motverka det grova våldet.

  • 10 000 fler polisanställda till 2024 och en satsning för att öka polisens tekniska förmåga.
  • Inte en krona ska gå till de kriminella gängen. Därför skapar vi en ny utbetalande myndighet som ska stoppa missbruk av välfärdssystemen.
  • Förstärkta insatser för att bryta nyrekryteringen så att ingen unge dras in i gängkriminalitet.

Att skapa nya gröna jobb och ligga längst fram i klimatomställningen.

  • Klimatklivet byggs ut och förlängs. Sedan 2015 har satsningen finansierat klimatprojekt som har minskat Sveriges utsläpp med 29 miljoner ton och skapat 4 000 nya arbetstillfällen.
  • Industriklivet stärks så att fler nya tekniker kan tas fram för att snabba på klimatomställningen.
  • Gröna kreditgarantier möjliggör fler stora industriprojekt som pressar ned utsläppen

Att ta tillbaka kontrollen över välfärden.

  • Förstärkt äldreomsorgslyft. Mer personal ska ges möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska under arbetstid.
  • Skolan ska bli rättvis och varje elev ska få det stöd den behöver. Därför stärker vi likvärdighetsbidraget.
  • Vi stärker sjukförsäkringen och ökar den ekonomiska tryggheten för den som är långtidssjuk. Den som är sjuk ska inte straffas med att också bli fattig

Det högerkonservativa blockets justeringar är visserligen riktigt usla, men det handlar bara om runt 10 miljarder ur en total budget på knappt 1 200 miljarder

När de högerkonservativas budgetändringar gick genom i riksdagen förändrades mindre än en procent av vår totala budget. Deras förändringar är klassisk högerpolitik. De tar bort investeringsstödet för billiga hyresbostäder och gör om familjeveckan så att endast välbärgade familjer har möjlighet att använda den. De återinför den orättvisa straffskatten för funktionsnedsatta och kroniskt sjuka personer. I Sverigedemokraternas värld är det fullt rimligt att en människa som får aktivitets- och sjukersättning ska betala mer i skatt än andra.

Vi socialdemokrater tar ansvar för Sverige och vi ser till att all socialdemokratisk politik i vår budget blir verklighet. Vill man ha mer ordning i svensk politik framöver finns det ett enkelt sätt: rösta på Magdalena Andersson och Socialdemokraterna i nästa val.

Jacob Sandgren (S), regionråd Region Sörmland med särskilt samordningsansvar

I Sverigedemokraternas värld är det fullt rimligt att en människa som får aktivitets- och sjukersättning ska betala mer i skatt

 

 

facebook Twitter Email