Debattartikel ”Ett bättre Europa med s-politik”

Idag samlas omkring 200 socialdemokrater i Folkets park i Vingåker för distriktskongress. Förutom sedvanliga mötesförhandlingar, där bland annat distriktsstyrelse skall väljas, kommer dagen att fokusera mycket på EU-valet den 26 maj. Näringsminister Ibrahim Baylan och Europaparlamentskandidaten Evin Incir kommer under dagen att hålla tal till kongressen. I dagens Katrineholms Kuriren har partidistriktets ordförande Hans Ekström skrivit en debattartikel tillsammans med socialdemokraterna Vingåkers ordförande Caroline Helmersson Olsson om vikten av att rösta i EU-valet. Caroline valdes också till att leda förhandlingarna tillsammans med Glenn Christensen, LO-facken.Till kongressekreterare valdes Jacob Sandgren och Ulrica Truedsson.

Länk till debattartikeln: https://www.kkuriren.se/opinion/debatt/ett-battre-europa-med-s-politik-sm4812756.aspx

”Ett bättre Europa med s-politik

Idag när 200 sörmländska socialdemokrater samlas för distriktskongress i Vingåker fokuserar vi på EU-valet den 26 maj. Det är ett viktigt val och din röst gör skillnad. Vilket Europa vill du ha?

Det är ett viktigt val och din röst gör skillnad

Det EU som skapades för att bygga fred och skapa välstånd är hotat. Högerextremismen växer och grundläggande rättigheter hotas. Vi ser med oro på vad som sker i exempelvis Ungern och Polen där grundläggande mänskliga rättigheter angrips. Klimatkrisen är här och nu och kan inte vänta. Vi behöver fokusera på det viktigaste igen.

Vi socialdemokrater tänker fortsätta kämpa för trygghet, jobb och välfärd. Löntagarna ska ha schyssta villkor. De som jobbar i Sverige ska inte kunna konkurrera med lön utan ska ha svenska löner och villkor. Den S-ledda regeringen har rivit upp Lex Laval vilket innebär att svenska fackförbund sedan juni 2017 har rätt att kräva kollektivavtal. I arbetet i EU har socialdemokratiska parlamentariker också försvarat den Svenska modellen bäst.

Vi socialdemokrater tänker fortsätta kämpa för trygghet, jobb och välfärd

Så sent som förra veckan vann vi en viktig delseger som innebär bättre villkor inom transportnäringen. Det kommer att gynna skötsamma svenska företag. Nu ska svensk lön och kollektivavtal gälla för alla som kör transporter i Sverige. Lika lön för lika arbete. GPS-krav i alla lastbilar införs och utländska lastbilar måste återvända till hemlandet var fjärde vecka. Arbetsgivaren måste tillhandahålla ett rimligt boende åt chaufförerna och bättre kör och vilotider införs. Det här är politik som gör skillnad för vanligt folk.

Vi socialdemokrater kämpar för minskade klyftor och ett rättvisare Europa. Vi har varit drivande i att få på plats ”Pelaren för sociala rättigheter” med 20 principer som sätter medborgarnas intressen främst. Vi står upp för grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. EU-länder som bryter mot mänskliga rättigheter skall straffas ekonomiskt. Det borde vara självklart anser vi.

Nu ska svensk lön och kollektivavtal gälla för alla som kör transporter i Sverige

Genom att bedriva ett offensivt miljö- och klimatarbete skapar vi en bättre värld – men också tillväxt och fler jobb. Socialdemokratiska parlamentariker, med Jytte Guteland i spetsen, har fått stor uppskattning för sitt framgångsrika klimatarbete.

Genom att bedriva ett offensivt miljö- och klimatarbete skapar vi en bättre värld – men också tillväxt och fler jobb

Vi ska använda EU:s resurser till att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Inte minst ekonomisk brottslighet och skatteflykt som krasst leder till mindre välfärd för EU-medborgaren. Vi måste också få till en hållbar migrationspolitik. Sverige kan inte ensamt, med några få andra länders hjälp, ta ett så stort ansvar som vi hittills gjort. Här krävs större solidaritet bland EU:s stater. Rösta på socialdemokraterna för ett bättre Europa. 

Hans Ekström, ordförande socialdemokraterna Sörmland

Caroline Helmersson Olsson, ordförande socialdemokraterna Vingåker”

 

 

 

facebook Twitter Email