Debattartikel om förbättrad etablering

Sara Karlsson skrev en debattartikel tillsammans med arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson som publicerades i Eskilstuna Kuriren 180219 https://www.ekuriren.se/debatt/debatt-svensk-arbetsmarknad-gar-bra/

Svensk arbetsmarknad går bra

Svensk arbetsmarknad går bra. Över 250 000 fler människor jobbar jämfört med när regeringen tillträdde. En majoritet av de nya på arbetsmarknaden är utrikes födda. De många nyanländas etablering är en stor utmaning som vi fortsatt har att hantera. För att bättre ta emot och rusta människor har vi genomfört viktiga strukturreformer. Tidigare har det saknats verktyg för att styra mottagandet av nyanlända. Bosättningslagen innebär att alla kommuner måste ta ansvar och planera för att ta emot nyanlända. Mottagandet styrs tydligare utifrån var arbeten finns.

I den svenska modellen ska rättigheter och skyldigheter stå i balans, lika för alla. Nu omfattas nyanlända liksom andra arbetssökande av tydliga krav på att ta del av insatser som ska leda till arbete. En utbildningsplikt för nyanlända införs. Den som kan jobba ska jobba, och behövs utbildning för att komma i arbete ska utbildning ges. För att korta tiden från ankomst till jobb har vi byggt snabbspår till bristyrken. Vi förenklar anställningsstöden för att enkelt och träffsäkert sänka lönekostnaden för arbetsgivare, utan att urholka lön och övriga villkor för individen. Vi har skapat nya, enklare vägar till jobb inom både välfärden och det privata näringslivet t ex extratjänster och jobb inom den gröna näringen.  

Nu ser vi att nyanländas etablering går allt bättre. Andelen nyanlända i arbete eller studier efter 90 dagar efter avslutad etableringsplan uppgick till 34 procent 2017, att jämföras med 27 procent 2013. Det har tidigare tagit upp till tio år innan hälften av de nyanlända har etablerat sig på arbetsmarknaden. Enligt nya siffror ser vi nu att det går mycket snabbare. Nästan hälften av dem som mottogs 2011 hade jobb efter fem år. Bland nyanlända män var varannan i arbete efter tre år. Det speglar en kraftig förbättring. 

Det är positivt att resultaten går åt rätt håll men stora utmaningar kvarstår, inte minst vad gäller nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Därför kommer regeringen att se över hur bestämmelser inom olika ersättningssystem samspelar och påverkar utrikesfödda kvinnors ekonomiska förutsättningar att studera och arbeta. Vi har avskaffat vårdnadsbidraget och förändrat föräldraförsäkringen för nya svenskar med äldre barn, men det räcker inte. Vi är inte nöjda förrän alla som kan arbeta också befinner sig i arbete. 

Ylva Johansson (S), Arbetsmarknads- och etableringsminister                                                  

Sara Karlsson (S), riksdagsledamot Eskilstuna

 

 

facebook Twitter Email