Den sörmländska sjukvården håller hög klass

Dem sörmländska sjukhusen når fina resultat i den Nationella patientenkäten och så även flertalet enheter på sjukhusen. Även stroketeamet på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm har nyligen blivit uppmärksammade av kvalitetsregistret Riksstroke för sitt fina arbete.

Under våren har dryga 144 000 patienter i Sverige fått svara på den Nationella patientenkäten som Sveriges Kommuner och Landsting årligen genomför.

Patienterna får svara på deras helhetsintryck av vården och enkäten består av över 60 olika frågor. Frågorna handlar om tillgänglighet, delaktighet, information, bemötande samt helhetsintryck. Dem sörmländska sjukhusen och enheterna på sjukhusen visar upp mycket goda resultat.

Max antal poäng i enkäten är 100 och Kullbergska sjukhuset får 90,1 poäng, Nyköpings lasarett 85 poäng och Mälarsjukhuset 81,1 poäng. Vårdenheter som når höga siffror är Victoriaenheten på Mälarsjukhuset som får 92,7 poäng, Hjärtavdelningen på Mälarsjukhuset får 92,6 poäng och Ortopeden på Nyköpings lasarett som når 88,7 poäng.

Läs mer om den nationella patientenkäten: https://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/nationellpatientenkat.617.html

 

–  Vårdpersonalen gör ett alldeles lysande jobb och det är dem som möjliggör att vi kan erbjuda en så pass högkvalitativ vård. Utan deras insatser stannar den sörmländska hälso- och sjukvården, säger Monica Johansson (S) landstingsstyrelsens ordförande.

 

En annan vårdenhet, Kullbergskas stroketeam har nyligen blivit prisade för sitt fina arbete. Dem har fått utmärkelsen ”god strokevård” av kvalitetsregistret Riksstroke.

Riksstroke är sjukhusens verktyg för kvalitetsutveckling av strokesjukvården. Det som undersöks är vård- och omhändertagande, rehabilitering och patienters upplevelser bedöms för att vården ska hålla en jämn och hög kvalitet.

I Katrineholm vårdas cirka 160 strokepatienter årligen av ett team med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Under rehabiliteringen arbetar också arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logoped, dietist, kurator och en speciell strokesjuksköterska.

Läs mer om riksstroke: www.riksstroke.org

 

facebook Twitter Email