Det ska vara tryggt att åldras i Sörmland

Sörmland ska vara ett län som är i framkant med äldrefrågorna och varje sörmlänning ska känna sig trygg med att de får uppleva ett hälsosamt åldrande. Viktiga faktorer för äldres hälsa är goda levnadsvanor, ett gott omhändertagande och en sammanhållen vård som förstår de behov som finns bland våra äldre.

Därför vill vi satsa mer på förebyggande hälsa, inrätta seniormottagningar på våra vårdcentraler och att alla äldre som ofta är i kontakt med vården ska få ett patientkontrakt. Dessutom vill vi införa kostnadsfria vaccinationer mot influensa, bältros och lunginflammation, för alla som fyllt 65 år.

Ett förebyggande hälsoarbete handlar främst om att det ska läggas fler friska år till åldrandet. Här behöver samarbetet mellan hälso- och sjukvården, kommunerna och föreningar intensifieras.

Alla äldre i Sörmland ska ha tillgång till en seniormottagning. Det är en särskild mottagning där kompetens samlas i ett team, som arbetar hälsofrämjande och förebyggande samt skapar ett tryggt omhändertagande tillsammans med den äldre patienten.

Framförallt så handlar det om att de som varit med och byggt upp vårt samhälle ska känna sig trygga med att vården och omsorgen finns där när den behövs. Det går före skattesänkningar för de allra rikaste.

facebook Twitter Email