Fler anställda i vården går före skattesänkningar

Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att du får en bra vård när du behöver den. Ingen ska behöva vänta en dag för länge.

För att kapa väntetiderna måste vi angripa de riktiga problemen. Med mer personal i hälso- och sjukvården kan vi hålla vårdplatser öppna och utföra de operationer som är nödvändiga. Så minskar vi väntetiderna.

För att ta itu med problemen med arbetsmiljön och väntetiderna kommer vi att behöva mer resurser och mer personal under nästa mandatperiod. Mer personal i vården är den enskilt viktigaste faktorn för en trygg vård. Därför har vi nu satt ett mål på 14 000 fler anställda i vården till 2022. Det motsvarar de behov som SKL slår fast i sina prognoser. För Sörmlands del skulle det innebära 400 fler anställda i vården.

Sverige och Sörmland står inför ett vägval. Valet står mellan skattesänkningar och bra sjukvård för alla.  Vi socialdemokrater väljer mer resurser till vården framför sänkt skatt. De som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård och omsorg av hög kvalitet, så bygger vi ett tryggare Sörmland. Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.

facebook Twitter Email