Framtidens sjukvård, personalsatsningar

Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd. Sverige är starkare när vi håller ihop. Under måndagen den 26/2 presenterade statsminister Stefan Löfven (S) en trygghetssatsning på 14 000 fler anställda i vården till 2022.

Svensk vård är i världsklass, men på många håll är väntetiden för lång och personalen har det tufft. De som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård och omsorg av hög kvalitet. Därför satsar Socialdemokraterna på 14.000 fler vårdanställda. Samtidigt ger nu socialdemokrater i kommuner och landsting ett arbetsmiljölöfte för att förbättra arbetsmiljön i vården. Vi prioriterar investeringar i välfärden och sjukvården framför stora skattesänkningar.

Idag står vården inför stora utmaningar och de växer när vi blir allt äldre och det föds fler barn. Väntan är ofta för lång, skillnaderna för stora runt om i landet och personalen går på knäna. För att ta itu med de här problemen kommer vi att behöva mer resurser och mer personal under nästa mandatperiod.

81,6 miljoner kronor får Landstinget Sörmland av välfärdsmiljarderna. En förstärkning som innebär mer personal i vården, större tillgänglighet och kortare väntetider för allvarligt sjuka.

Den som tror att det finns utrymme för skattesänkningar de närmaste åren har fel och kommer att montera ned välfärden och den svenska modellen som vi känner den. Vi väljer en annan väg. Vi väljer trygg vård i hela landet. Därför tillförs 106,9 miljoner kronor för att korta vårdköerna, 26 miljoner kronor för förlossningsvård, 2,1 miljoner kronor till extratjänster och övriga tillskott på 3,2 miljoner kronor till Landstinget Sörmland.

Mer personal i vården och fler arbetskamrater gör stor skillnad i vår region. Då kan vi fortsätta ge medborgarna den vård som de har rätt till, och skapa en större trygghet för människor i Sörmland. Det känns bra att regeringen uppfyller de vallöften som gavs i valrörelsen, säger Monica Johansson Landstingsstyrelsens ordförande (S).

 

 

facebook Twitter Email