Historiskt ministerbesök i Nyköping

Torsdagen den 15 mars besöker fyra ministrar Nyköping – samtidigt! Det har aldrig tidigare hänt i partidistriktets historia att så många statsråd har ett gemensamt program i Sörmland.

Det är tre socialdemokratiska statsråd som kommer, försvarsminister Peter Hultqvist, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, civilminister Ardalan Shekarabi samt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, Miljöpartiet.

Kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, socialdemokraten Urban Granström, har tillsammans med vice ordförande Malin Hagerström (MP) bjudit in kvartetten.

Nyköpings kommun har under de senaste åren haft ett högt investeringstryck samt en hög befolkningstillväxt. Det kräver investeringar i nya bostäder och skolor. Kommunen har också utökat det sociala arbetet för att öka tryggheten i utsatta områden.

Ministrarna får en presentation av planerna på nya bostadsområden, delvis byggda med statligt bostadsstöd och nära knutna till utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen Ostlänken. Nyköpings kommuns gemensamma arbete med Polisen och bostadsbolagen för att minska otryggheten och stödja ungdomar och föräldrar kommer också att redovisas, liksom OFTA-projektet (Omvandla Försörjningsstöd Till Anställning). Det är kommunens och Arbetsförmedlingens gemensamma projekt som ska hjälpa personer med försörjningsstöd att komma i arbete.

  – ”Det ska bli både roligt och spännande att få ordna ett besök med så många som fyra ministrar. Kommunen har ordnat ett mycket intressant program som berör aktuella sakfrågor. Jag är tacksam för initiativet från Urban och Malin att bjuda in statsråden”, säger Roger Ljunggren, 1:e ombudsman i partidistriktet.

Fotograf: Gunta Podina, Nyköpings kommun

facebook Twitter Email