Höga betyg för de Sörmländska vårdcentralerna

Sörmlands vårdcentraler får bra betyg av sina patienter. Inom alla frågeområden går vårdcentralerna framåt och flera ligger långt över rikssnitt.

Vartannat år så undersöker den nationella patientenkäten hur patienterna upplever och betygsätter sin vårdcentral. Sedan den senaste undersökningen, 2015, har resultaten genomgående förbättrats i Sörmland. De områden som rankas högst är respekt och bemötande, tillgänglighet och helhetsintryck. För mer information om enkäten klicka här: https://patientenkat.se/sv/

– Det är oerhört glädjande att vår primärvård i Sörmland fortsätter ta stora kliv framåt. Sörmlänningarna erbjuds en väldigt god och tillgänglig primärvård vilket stärker förtroendet ytterligare bland våra medborgare. Vi har en fantastisk personal som är måna om att erbjuda en trygg och god vård för varje sörmlänning och vi kommer fortsätta att arbeta hårt för det, säger Monica Johansson, (S) landstingsstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email