Ingen förälder till ofödda barn ska röka

I vår strävan mot ett tryggare och än mer jämlikt Sörmland så är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet av största vikt.

I det arbetet finns det många delar att arbeta med och rökning är en ut av våra absolut största utmaningar som vi står inför. Vi vet att rökning är en klassfråga och att de som röker oftast är de som inte har de lika gott ställt.

Rökningen bidrar till stora hälsobekymmer för den enskilde men även för barnet i fråga. Som ett led i att intensifiera vårt arbete mot att stoppa rökningen vill vi därför att ingen förälder till ofödda barn ska röka. Det är en tuff målsättning, men i vårt arbete för ett tryggare Sörmland så måste vi skapa de allra bästa förutsättningarna för barnen som växer upp i vårt län. Vi vill inte att trygghet ska vara en klassfråga och därför vill vi att ingen förälder till ofödda barn ska röka.

facebook Twitter Email