Insändare: glöm inte att rösta i kyrkovalet den 19 september

Glöm inte att rösta i kyrkovalet! Det skriver Roger Ljunggren som är kandidat till kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling i en insändare. Kyrkovalet är söndagen den 19 september och du kan förtidsrösta redan från den 6:e september. Till vardags arbetar Roger som förste ombudsman för socialdemokraterna Sörmland. Läs hela insändaren här.

Insändaren har publicerats i Katrineholms kuriren.

Insändare – glöm inte att rösta i kyrkovalet:

Kyrkovalet i september handlar om vilken kyrka vi ska ha i framtiden. Socialdemokraterna tog kampen för religionsfriheten och mot den ställning som kyrkan hade förr. Vårt engagemang har bidragit till att kyrkan reformerats från att vara statens maktkyrka till att vara den demokratiskt förankrade folkkyrka som vi har idag.

Använd din röst för att försvara den öppna folkkyrkan som står upp för alla människors lika värde den 19 september – rösta på Socialdemokraterna!

Kyrkan gör skillnad och bedriver viktig verksamhet för barn, unga, gamla och utsatta. Svenska kyrkan är också arbetsgivare till många människor i vårt land och en stor skogsägare. Det är därför viktigt hur kyrkan styrs och leds ideologiskt. Vi socialdemokrater vill fortsatt vara med och slå vakt om den öppna och demokratiska folkkyrkan som står upp för alla människors lika och okränkbara värde.

Vi vill att alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg skall behandlas lika i kyrkans verksamheter. Vi vill att kyrkan alltid står upp mot rasism, religionsförtryck och kvinnoprästmotstånd samt utvecklas för att säkerställa att ingen diskriminering förekommer i kyrkans verksamhet, exempelvis samkönade pars rätt att gifta sig.

Vi vill främja Svenska kyrkans kulturinsatser för att säkra att staten även fortsättningsvis bidrar till vårt gemensamma kulturarv, vi vill främja kyrkans samverkan med civilsamhället och även med kommuner och regioner genom insatser inom det diakonala området.

Använd din röst för att försvara den öppna folkkyrkan som står upp för alla människors lika värde den 19 september – rösta på Socialdemokraterna!

Roger Ljunggren (S), kandidat till kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling

Här finner du Socialdemokraternas valmanifest till kyrkovalet 2021: https://www.socialdemokraterna.se/download/18.6eb33249176843513f91626/1612264027996/Valmanifest%20kyrkoval%202021.pdf

 

facebook Twitter Email