Monica Johansson (S) betraktar bygget på Nyköpings lasarett

Johansson och Granström: Låt Nyköpings lasarett växa och utvecklas

"När det gäller Nyköpings lasarett arbetar majoriteten i regionen (S, VfP och C) för att utveckla ett modernt sjukhus som står väl rustat för framtiden. Investeringar i sjukvården är oerhört viktigt för ett växande Nyköping, och tillhör de utvecklingsfrågor som måste drivas med både regionens och kommuninvånarnas bästa för ögonen."

Det är tråkigt att se hur M, KD och L i Region Sörmland fortsätter att kritisera den pågående utvecklingen av länets sjukhus. Utan egna förslag om vad som ska prioriteras bort säger de bara ”det blir för dyrt”. Det håller inte. Framtidens sjukvård i Sörmland måste säkras. Om det är något som blir för dyrt så är det att inte göra det.

När det gäller Nyköpings lasarett arbetar majoriteten i regionen (S, VfP och C) för att utveckla ett modernt sjukhus som står väl rustat för framtiden. Investeringar i sjukvården är oerhört viktigt för ett växande Nyköping, och tillhör de utvecklingsfrågor som måste drivas med både regionens och kommuninvånarnas bästa för ögonen.

Verksamheterna som flyttar in i de två nya byggnaderna får större ytor och mer strategiska flöden som gynnar både patienter och medarbetare:

Byggnad 1 omfattar ny huvudentré och ett samlat mottagningsplan med anslutande byggnader för medicin, kirurgi-urologi, ortopedi och klinisk fysiologi. Den innefattar också slutenvård för ortopedi, perioperativ vårdavdelning, fotvård, provtagningscentral och MR-enhet med ytterligare en MR-kamera.
Byggnad 2 omfattar ny akutmottagning i anslutning till en ny enhet för akutradiologi, klinisk beslutsenhet och en utökad operationsavdelning med nio operationssalar.

Oppositionen i regionen anser att de är ensamma om att ta ansvar för sjukvården. Vår syn på betydelsen av ansvar är en annan. Att lägga tid på svepande kritik, i det här fallet utan ett enda förslag på vad som ska prioriteras bort, är främmande för oss socialdemokrater. Vi drivs av viljan att ta ansvar för ett starkare samhälle och en tryggare Sörmland för våra invånare.

 

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland

Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande Nyköping

 

Publicerad i Södermanlands Nyheter 2020-02-10

 

facebook Twitter Email